Skip to main content
  • Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug

Kvinners Europa?

Norske kvinner og europeisk integrasjon

  • Fafo-rapport 134
  • Fafo-rapport 134

Norge er på mange områder et likestillingspolitisk foregangsland. I debatten om en nærmere tilknytning til EF, har spørsmålet om kvinners situasjon blitt satt på dagsordenen: Hva kan EØS-avtalen eller et eventuelt EF-medlemskap bety for likestillingen og for kvinners stilling i det norske samfunn?

Denne rapporten setter søkelyset på kvinners stilling i arbeidslivet og det sosiale rettighetssystemet i de vest-europeiske land. Mulige konsekvenser av en tettere tilknytning til EF drøftes med utgangspunkt i en sammenlikning av kvinners situasjon i Norge og EF-landene.

  • Publisert: 10. januar 1992
  • Ordrenr. 134
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere