Publikasjoner

Rapportsøk

LO-tillitsvalgtpanel: ulikhet, fagbevegelsens posisjon og velferdsstatens rolle

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Faktaflak april 2021

Last ned faktaflaket

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid, Den nordiske modellen, Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: LOs tillitsvalgtpanel

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen

LOs tillitsvalgte har fått spørsmål om mulige konsekvenser av koronapandemien.

Siden mars 2020 har deler av norsk økonomi og næringsliv befunnet seg mer eller mindre i permanent krise, selv om noen bransjer er mer berørt enn andre. Antall arbeidsledige og den økonomiske nedgangen tyder på at dette blir det største sjokket vi har vært utsatt for i moderne tid.

Norge har tidligere kommet seg velberget ut at kriser, ikke minst på grunn av en solid økonomi. Samtidig er det ofte arbeidstakere med de laveste lønningene og den løseste tilknytningen til arbeidslivet som rammes hardest under kriser.

I dette faktaflaket ser vi nærmere på følgende problemstillinger:

  • Tror de LO-tillitsvalgte at krisa vil føre til større ulikhet og ramme arbeidstakere med svakest tilknytning til arbeidslivet?
  • Hvordan vil pandemien påvirke fagbevegelsens posisjon?
  • Myndighetenes håndtering og velferdsstaten mulighet til å ivareta de svakeste gruppene under koronaepidemien.

Utgitt: 2021