Skip to main content
  • Mona Bråten og Ove Langeland

Lønner det seg?

Belønningssystemer og organisasjonseffekter i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter

  • Fafo-rapport 423
  • Fafo-rapport 423

Denne rapporten sammenfatter erfaringer med ulike lønns- og belønningssystemer i norske bedrifter i noen utvalgte næringer. Prosjektet fokuserer på tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter, og det tar utgangspunkt i tre problemstillinger:
• Er det forskjell på hvilke ledelsesstrategier, lønnssystemer og belønningsordninger som brukes i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter?
• Varierer motivene for å bruke ulike ledelsesstrategier, lønnssystemer og belønningsordninger i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter?
• Virker ledelsesstrategier, lønnssystemer og belønningsordninger på ulike måter i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter?

  • Publisert: 21. februar 2003
  • Ordrenr. 423
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere