Skip to main content
Marianne Tveit og May-Len Skilbrei

Mangfoldig marked

Prostitusjonens omfang, innhold og organisering

  • Fafo-rapport 2008:43
  • Fafo-rapport 2008:43

I november 2008 vedtok Stortinget å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester. Det nye forbudet er ment å redusere det norske prostitusjonsmarkedet ved å påvirke handlinger og holdninger. For å kunne vurdere om loven lever opp til politikernes ambisjoner, uten at den samtidig rammer prostituerte, er det viktig å skape kunnskap om situasjonen før loven trer i kraft. På bakgrunn av dette har Justis- og politidepartementet bestilt denne kartleggingen av prostitusjon i Norge. I denne rapporten beskriver og diskuterer Tveit og Skilbrei kjennetegn ved prostitusjonsmarkedet i Norge anno 2008 – prostitusjonens mangfold, omfang og organisering, samt hvordan livet i prostitusjonen oppleves for kvinner som selger seksuelle tjenester.

  • Publisert: 16. mars 2008
  • Ordrenr. 20085
Last ned publikasjonen