Skip to main content
 • Kristine Nergaard og Arne Pape

Norsk Tjenestemannslag, organisasjonsmodell og praktisk fagforeningsarbeid

 • Fafo-rapport 202
 • Fafo-rapport 202

Denne rapporten er utarbeidet for Norsk Tjenstemannslag som en del av organisasjonsprosjektet som ble vedtatt av forbundets landsmøte i 1994. Rapporten beskriver situasjonen i NTLs organisasjonsledd og skisserer problemer og utfordringer for framtidig organisasjonsmodell og forbundets øvrige arbeid.

 • Hvilke oppgaver bruker organisasjonsledd på ulike nivåer tid på?
 • Hvordan er medlemsutviklingen og verve- og rekrutteringssituasjonen?
 • Samarbeider lokale organisasjonsledd med andre arbeidstakerorganisasjoner på arbeidsplassen?
 • Hvilken kontakt er det mellom NTLs organisasjonsledd og fagbevegelsens øvrige organer på regionalt nivå?
 • Hvordan bruker organisasjonsledd på ulike nivåer sin andel av kontingentinntekten?
 • Hvilke skoleringstiltak deltar forbundets medlemmer og tillitsvalgte i, hvor mange deltar og hvordan finansieres disse tiltakene
 • Hvor mange organisasjonsledd har problemer med å få medlemmer til å påta seg tillitsverv?
 • Hvordan vurderer avdelinger og foreninger tilgjengeligheten til og hjelpen fra landsforening og forbundskontor?

Rapporten er blant annet basert på en spørreundersøkelse i avdelinger og foreninger og intervjuer med tillitsvalgte i de største landsforeningene.

 • Publisert: 6. februar 1996
 • Ordrenr. 202
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere