Publikasjoner

Rapportsøk

Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv
Målemetoder og omfang

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2021:17

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

I dette notatet diskuterer vi hvordan man kan beskrive nivået på inn- og utleie av arbeidskraft. Formålet er å følge utviklingen over tid. I notatet diskuteres følgende tema. Hvilke datakilder finnes, og hva er styrkene og svakhetene ved dem? Og med dette utgangspunktet; hvor mange arbeidstakere leies inn eller ut i dag? I hvilken grad varierer dette mellom ulike bransjer? Initiativtakere til prosjektet er Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Prosjektet er finansiert av Fellesforbundet, Landsorganisasjonen i Norge, NHO Service og Handel, Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Rettelse i nettutgaven 20.10.2021: Figur 5.3 og 5.4 på side 25 er korrigert.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10354

Andre utgivelser

Fafo-notat 2017:12
Kristine Nergaard
Oppdaterte tall for 2016


Fafo-notat 2002:17
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Omfang og utvikling


Fafo-notat 2008:25
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Omfang og utvikling over tid


Fafo-rapport 2011:33
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård


Fafo-notat 2019:05
Kristine Nergaard og Elin Svarstad