Skip to main content

Faktorer som henholdsvis hemmer og fremmer seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet

Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå

Presentasjoner |  2016
11. november 2016

T. Midtsundstad (2016). Faktorer som henholdsvis hemmer og fremmer seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet, Foredrag på Senter for seniorpolitikks årlige forskningskonferanse, Oslo, 11. november 2016.