Presentasjoner

Rapportsøk

Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2015 Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner