Presentasjoner

Rapportsøk

Kan ikke, vil ikke, får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv.

Hanne C. Kavli

2015

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Kan ikke, vil ikke, får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv.