Skip to main content

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter

Presentasjoner |  2017
14. juni 2017

Midtsundstad, T. (2017). Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter. Foredrag på IA-møte i regi av Kommunal og moderniseringsdepartementet og partene, Oslo 8. juni 2017.