Skip to main content

Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet

Presentasjoner |  2017
17. juni 2017

Midtsundstad, T. (2017). Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet. Foredrag for Arbeids- og sosialdepartementet, 25. april 2017.