Publikasjoner

Rapportsøk

Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet – Sjøfartsdirektoratet

Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2019:31

Last ned nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Anne Mette Ødegård

I motsetning til andre deler av arbeidslivet, har Arbeidstilsynet ikke tilsynsansvar for arbeidsforhold innen sjøfart, dette er lagt til Sjøfartsdirektoratet. Dette prosjektet skal fremskaffe mer kunnskap og vil gi grunnlag for å drøfte hvilke faktorer som hemmer og fremmer effektive tilsyn med HMS og arbeidstid innenfor sjøfartsdirektoratets ansvarsområde.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10321