Publikasjoner

Rapportsøk

Sjø og land - hand i hand
En analyse av muligheter for maritim industri

Kristen Knudsen og Arild H. Steen

Fafo-rapport 181

Nettutgave

Rapporten drøfter framtidsmulighetene i norsk maritim industri. Markedutviklingen for norsk offshoreindustri, skipsverftene og skipsutstyrsindustrien er hovedtema. Utfordringene knyttet til flåtefornyelse og reduserte investeringer på norsk sokkel er avgjørende for framtiden til for norsk maritimt miljø og petroleumsvirksomheten. Følgende tema beskrives og drøftes:

  • aktivitetsutviklingen i offshoreindustrien og koblingen mot maritim virksomhet
  • byggebehovet i verdensflåten og i norsk flåte
  • kapasitet i norske skipsverft
  • markedet for oljeproduksjonsskip
  • markedet for norsk skipsutstyrsindustri

Utgitt: 1995 Id-nr.: 181