Skip to main content
Line Eldring og Eivind Falkum

Framtidens ingeniørarbeid

  • Fafo-rapport 180
  • Fafo-rapport 180

Denne rapporten tar for seg sterke og svake sider ved ingeniørenes arbeidsmarked. Vi har lagt hovedvekten på kvalitative aspekter ved ingeniørutdanning og yrkesutøvelse. I dette perspektivet er utformingen av innholdet i utdanningen avgjørende for hvilke opppgaver ingeniørene skal ivareta framover, og hvilken posisjon ingeniørene kan få i morgendagens samfunn. Rapporten tar blant annet opp følgende spørsmål:

  • Hvor jobber ingeniørene i dag?
  • I hvilken grad har ingeniørene vært utsatt for arbeidsledighet?
  • Hvilken posisjon har ingeniørutdanningen hos utdanningssøkende ungdom?
  • Er ingeniørutdanningen i ferd med å bli en mellomstasjon på veien mot en høyere teknologisk utdanning?
  • Hvordan skal relasjonene mellom utdanningssystem og teknologiutvikling bygges opp?
  • Kan vi møte den økende internasjonale konkurransen med dagens oppsplittede teknologiutdanning?
  • Publisert: 16. januar 1995
  • Ordrenr. 180
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere