Skip to main content
Jens B. Grøgaard

Skomaker bli ved din lest?

En analyse av ulikhet i utdanning og arbeid blant unge menn på 80-tallet

  • Fafo-rapport 146
  • Fafo-rapport 146

Rapporten diskuterer hvorfor det fortsatt er store sosiale forskjeller i gutters rekruttering til allmennfaglig studieretning og deretter til universiteter og høyskoler.

Skoleprestasjoner påvirkes av sosial bakgrunn, men samtidig er det store sosiale forskjeller i gutters vurdering av hva de kan best. Hvis gutter får signaler av kunnskapsmessig art som bekrefter eller verdsetter deres egen oppvekst, velger tilsynelatende et klart flertall av dem å bli ved sin lest. Dette betyr for eksempel at universitetene og høyskolene på åttitallet i liten grad rekrutterte de «desiderte duksene» fra arbeiderklassen.

Til slutt skisseres hvem som vant og hvem som tapte i kampen om jobbene. Det dokumenteres at praktisk orienterte gutter har hatt en stri tørn på åttitallets ungdomsarbeidsmarked.

Prosjektet er finansiert av NAVFs Program for utdanningsforskning. Rapporten har også fått midler fra prosjektet «Norge som industrinasjon», der NHO og LO er oppdragsgivere.

  • Publisert: 15. januar 1993
  • Ordrenr. 146