Skip to main content
Ivar Lødemel og Jardar E. Flaa

Sosial puls

Myter og fakta om velferd

  • Fafo-rapport 156
  • Fafo-rapport 156

Denne rapporten presenterer tilstanden i det norske velferdssamfunnet ved inngangen til nittiåra.

Befolkningens levekår, og spesielt situasjonen til ungdom og eldre blir beskrevet i forhold til eksisterende og framtidige behov

Rapporten presenterer også resultatene fra en spørreundersøkelse til et representativt utvalg av befolkningen og en intervjuundersøkelse av ti Røde kors-medlemmer og ti kommunale etatsjefer. Det blir fokusert på følgende tema:

  •     Holdninger til forskjellige velferdsleverandører
  •     Kunnskap om og holdninger til forskjellige grupper i velferdssamfunnet
  •     Omfanget av frivillig aktivitet
  •     Potensialet for frivillig innsats i den norske befolkningen
  • Publisert: 25. januar 1993
  • Ordrenr. 156