Skip to main content
  • Axel West Pedersen

Sykefraværet og arbeidslinja

  • Fafo-notat 1996:04
  • Fafo-notat 1996:04

Notatet er første delrapport fra et større prosjekt om sykepenger og sykefravær som Fafo utfører på oppdrag for LO. Notatet tar sikte på å drøfte den seneste utviklingen i sykefraværet i Norge med utgangspunkt i eksisterende statistikk og forskning.

  • Publisert: 5. januar 1996
  • Ordrenr. 862