Publikasjoner

Rapportsøk

Sykefraværet og arbeidslinja

Axel West Pedersen

Fafo-notat 1996:04

Last ned nettutgave

Notatet er første delrapport fra et større prosjekt om sykepenger og sykefravær som Fafo utfører på oppdrag for LO. Notatet tar sikte på å drøfte den seneste utviklingen i sykefraværet i Norge med utgangspunkt i eksisterende statistikk og forskning.

Utgitt: 1996 Id-nr.: 862