Skip to main content
  • Tonje Houg

Takk, bare bra ...?

Flytteprosessen og hverdagen på sykehjem

  • Fafo-rapport 200
  • Fafo-rapport 200

Denne rapporten er basert på kvalitative intervjuer av eldre om hvordan det er å flytte på sykehjem og om deres opplevelser av livet på institusjon. Tittelen «Takk bare bra...?» henspeiler blant annet på at de eldre jevnt over oppgir at de trives. Kunnskapen om at kvaliteten på institusjonsomsorgen varierer og noen steder er mangelfull, samt medias negative fokusering på sykehjemstilværelsen, gjør dette funnet overraskende.En forklaring på de positive svarene er at sykehjemspasienter har så svekket helse og førlighet at mange har behov for pleie og omsorg 24 timer i døgnet. Dermed blir de eldre svært takknemlige for hjelpen de får.

«Takk, bare bra...», er også en mye brukt høflighetsfrase og ett vanlig tilsvar på spørsmålet om hvordan det står til. I denne undersøkelsen har jeg søkt å gå bak de rituelle frasene. Ved hjelp av dybdeintervjuer har jeg funnet at nær sagt alle informantene syntes det var vondt å flytte fra hjemmet. I sykehjemmet finner de fleste seg til rette etter en periode, og mer enn halvparten av informantene har høy livskvalitet, mens noen få har lav livskvalitet.

  • Publisert: 4. februar 1996
  • Ordrenr. 200
Last ned publikasjonen