Skip to main content
  • Eivor Bremer Nebben

Hva skjer med lønnspolitikken?

Utvikling av lokale lønnssystem i offentlig sektor

  • Fafo-rapport 199
  • Fafo-rapport 199

Ved inngangen til 1990-årene ble det innført nye lønnssystem i offentlig sektor. Disse skiller seg fra tidligere lønnssystem ved at lokale nivå får større innflytelse på lønnsfastsettelsen og det åpnes for mer individuell avlønning. Ett argument for å innføre denne typen lønnssystem var at markedsvurderinger og personvurderinger burde få en mer sentral plass i offentlig lønnspolitikk.

Denne rapporten tar for seg hvordan nye lønnssystem blir iverksatt lokalt, og stiller blant annet følgende spørsmål:

  • Hvordan skiller en desentral lønnsfastsettelse seg fra en sentral lønnsfastsettelse?
  • Hvor langt går virksomhetene i retning av å gi individuell avlønning?
  • Er lønnspolitikken blitt mer resultat- og prestasjonsorientert?
  • Hvem har størst innflytelse på den lokale lønnsfastsettelsen?
  • Hvilke utfordringer innebærer dette for fagbevegelsen?
  • Publisert: 3. februar 1996
  • Ordrenr. 199
Last ned publikasjonen