Publikasjoner

Rapportsøk

Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2017:14

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

Forskere på Fafo: Johan Røed Steen, Anna Hagen Tønder

I dette notatet gis en oversikt over bestemmelser om kompetanseutvikling i et utvalg tariffavtaler i privat sektor. Hensikten er å få et bedre grunnlag for å diskutere tariffavtalenes rolle i en større kompetansepolitisk sammenheng. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra LO.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10264

Vedlegg 1: Bestemmelser om kompetanse i et utvalg tariffavtaler i privat sektor