Publikasjoner

Rapportsøk

The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries
PhD dissertation

Jørgen Svalund

Fafo-report 2013:56

Web edition

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Denne avhandlingen tar for seg hvordan nasjonale forskjeller i arbeidsmarkedsregulering og velferdsinstitusjoner påvirker mobilitets- og omstillingsmønstre.  Avhandlingen ser nærmere på mobilitetsmønstre i de nordiske arbeidsmarkedene, og undersøker hvordan mobilitetsmønstre inn og ut av arbeid, inn og ut av faste og midlertidige arbeidskontrakter henger sammen med reguleringen av fast og midlertidige arbeidskontrakter. Studien ser videre nærmere på omstilling i etterkant av krisen i 2008, og hvordan eksistensen av permitteringsordning, og reguleringen av oppsigelser, og hvorvidt ansiennitet brukes som utvelgelsesprinsipp, påvirker hvordan økonomiske kriser håndteres i virksomheter, antallet som sies opp, og hvilke ansattegrupper som sies opp. Slike nasjonale forskjeller i virkemidler og lovverk kan virke sammen med bransjespesifikke forhold, fagforeningsgrad og fagforeningstradisjoner, så vel som ulike yrkesgruppers posisjon i produksjonsprosessen, i å påvirke omstillingsprosesser og utfallet av dem. Slike forhold studeres også. Endelig undersøker avhandlingen hvilken betydning fagforeninger har i omstillingsprosesser, og hvordan og hvorfor deres betydning varierer mellom sektorer og land.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20346