Skip to main content
  • Heidi Gautun

Voldens ansikt

Ungdoms erfaring med vold i Oslo og landkommuner

  • Fafo-rapport 189
  • Fafo-rapport 189

Mange er bekymret for voldsutviklingen i samfunnet. Vold utført av og rettet mot unge får særlig stor oppmerksomhet. Statlige organer, frivillige organisasjoner og privat virksomhet iverksetter tiltak for å redusere ungdomsvolden, og ungdom deltar selv i voldsbekjempende arbeid. Kunnskap er viktig både i arbeidet med å bekjempe volden, og for å unngå unødig engstelse og begrenset livsutfoldelse blant ungdom.

I denne rapporten oppsummeres den kunnskap vi har om vold generelt og om ungdomsvold spesielt. Rapporten gir videre en bred beskrivelse av ungdoms forhold til vold. Er ungdom ofte vitne til voldsepisoder? Er ungdom redde? Hva gjør unge for å beskytte seg? Står vi overfor en ungdomsgruppe med et likegyldig forhold til vold, eller tar unge tvert i mot avstand fra voldsutøvelser?

Rapporten gir på den ene siden et negativt bilde av volden i samfunnet. Mange unge utsettes for vold og enda flere er redde. På den andre siden tilsier det faktum at så mange er redde, samtidig som et overveldende flertall av ungdommen klart tar avstand fra vold, at det er rom for endringer.

  • Publisert: 21. januar 1996
  • Ordrenr. 189
Last ned publikasjonen