Skip to main content

Fafo breakfast

Reconstructing a future: Ten years after the Wenchuan earthquake

tirsdag 29. mai 2018

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble holdt på engelsk.

En av de største naturkatastrofer i moderne kinesisk historie etterlot seg 87 000 døde, 370 000 skadde og mer enn 5 millioner hjemløse. Landsbyer, hjem, skoler og veier ble lagt i ruiner. Hvordan er situasjonen i de jordskjelvrammede områdene i dag, etter 10 år med gjenoppbygging og utvikling?

Den 12. mai 2008 rammet et katastrofalt jordskjelv Sichuan-provinsen i sørvestlige Kina. Gjenoppbygging og levekår har blitt kartlagt av Fafo i samarbeid med kinesiske partnere fra Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED). Spørreundersøkelsene ble gjennomført i 2008, 2009, 2011 og sist i 2018. På dette seminaret lanserte vi rapporten “Reconstructing a Future: Ten years after the Wenchuan Earthquake”.

Umiddelbart etter jordskjelvet startet en storstilt gjenoppbygging av samfunnet, Mange sår kommer aldri til å gro, ingenting kan bli som før, men det har skjedd enorme endringer i Sichuan siden katastrofen rammet for ti år siden.

Infrastruktur og bygninger er gjenreist. Tilliten til institusjonene i samfunnet er fortsatt høy, og det er lite som tyder på at folk flest er misfornøyd med gjenoppbyggingen. Samtidig har det vært vanskelig å skape arbeidsplasser. Yrkesdeltakelsen, spesielt blant kvinner, har falt. Rapporten viser også at det har foregått stor utflytting i perioden etter jordskjelvet. Det er vanskelig å si hvilke endringer som skyldes gjenoppbyggingen og hva som kan forklares med en mer generell utvikling i Sichuan og i hele Kina. Resultatene i rapporten er likevel et godt utgangspunkt for videre diskusjon og analyser.

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Zhang Huafeng og Kristin Dalen

Kommentarer ved
Edwin A. Schmitt, Universitetet i Oslo
Henning Kloster-Jensen, Utenriksdepartementet

Spørsmål og kommentarer fra salen til panelet

Møteleder: Tone Fløtten, Fafo

Ny publikasjon

20670Huafeng, Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen (2018): Reconstructing a future: Ten years after the Wenchuan earthquake. Fafo-report 2018:21. Web edition

Rapporten er forfattet på oppdrag fra den norske ambassaden i Beijing.

 

 

Tidligere publikasjoner:

Dalen, Kristin, Hedda Flatø, Liu Jing and Zhang Huafeng (2012), Recovering from the Wenchuan Earthquake. Living Conditions and Development in Disaster Areas 2008–2011. Fafo-report 2012:39. Web edition (pdf 2.77mb)

Prosjektet

Fafo og CASTED har i 2018, på oppdrag fra den norske ambassaden i Beijing, gjennomført en undersøkelse for å studere levekår, oppfatninger og sosioøkonomisk utvikling i de berørte områdene ti år etter jordskjelvet i Wenchuan i 2008. Les mer om prosjektet
Long-term impact of Wenchuan Earthquake and natural disaster in China

Fafo i Kina

Fafo har drevet forskningsaktiviteter i Kina siden 1994, og har utviklet et nært samarbeid med kinesiske institusjoner. Fafos forskning i Kina konsentrerer seg om velferd, fordeling, sårbarhet og sosial bærekraft, med spesiell vekt på konsekvenser av sosial og økonomisk endring for folks hverdag. Fafo er også engasjert i politiske analyser og i dialoger med kinesiske myndigheter og forskere. Fafo har et regionkontor i Beijing. Les mer om Fafos forskning i Kina (engelsk)