Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet
Fafo Østforum seminar
Tirsdag 3. mars 2020, kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Jørgen Steen

Leder

Einar Wilhelmsen

Byråd for finans (MDG)

Line Eldring

Avdelingsleder i samfunnspolitisk avdeling

Jørgen Leegaard

Direktør samfunnspolitikk
Seniorforsker
Fafo

Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret i Fafo Østforum.

Utnytting av utenlandsk arbeidskraft og unndragelser av skatter og avgifter er de vanligste formene for arbeidslivskriminalitet i 2019. Dette kommer fram i en fersk situasjonsbeskrivelse fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Mye kan gjøres dersom kommunene følger opp sine leverandører, spesielt innen bygg og anlegg. Hvordan takles utfordringene i kommunesektoren og hva mener partene i arbeidslivet er de viktigste tiltakene?

Verdien av offentlige anskaffelser er på over 500 milliarder hvert år. Det offentlige har dermed et stort ansvar og stor påvirkningsmulighet, ifølge NTAES. Bygg og anlegg utgjør en tredjedel av anskaffelsene. «Offentlige oppdragsgivere gir uttrykk for at anvendelsen av reglene er svært krevende», skriver NTAES. De kriminelle er dessuten blitt flinke til å tilpasse seg lovverket. En anbefaling for veien videre er enda tettere samarbeid for å utveksle informasjon, både mellom offentlige etater og med næringslivet.

I løpet av de siste årene har flere kommuner og fylker utviklet egne modeller for å bekjempe useriøsitet og kriminalitet hos leverandørene, eksempelvis Telemarksmodellen og Oslomodellen. NHO har tatt til orde for å utarbeide en «Norgesmodell», mens Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) har blitt enige om noen retningslinjer som de mener bør følges. Det mangler med andre ord ikke på vilje og initiativ, men spørsmålet er hvordan det fungerer i praksis.

På seminaret ble det referert til en ny utredning fra KS. Les her Strider kontraktskravet mot anskaffelsesreglene? (Fafo Østforum, 04.03.20) 

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo. Presentasjon (pdf)

Innledninger ved

Jørgen Steen, NTAES. Presentasjon (pdf)

Einar Wilhelmsen, Oslo kommune. Presentasjon (pdf)

Line Eldring, Fellesforbundet. Presentasjon (pdf)

Jørgen Leegaard, BNL

Samtale mellom innlederne og spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Om NTAES

2020 ntaes akrimNasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) startet opp i mai 2016, og er et av tiltakene i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Arbeidslivskriminalitet: Situasjonsbeskrivelse 2020. NTAES-rapport. Les pressemelding fra Økokrim, og last ned nettutgave 

Den første NTAES-rapporten kom i 2017: Arbeidslivskriminalitet: Situasjonsbeskrivelse 2017 

I 2014 – to år før opprettelsen av NTAES - kom en tverretatlig rapport: Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2014

Annen relevant publikasjon:

På seminaret ble det referert til en ny utredning fra KS: Vurdering av seriøsitetsbestemmelser

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 80. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev – meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum