Skip to main content

Seminar by The European Union Delegation to Norway and Fafo Eastforum

CANCELED: A social Europe: perspectives and priorities. Meet Director-General Joost Korte

fredag 13. mars 2020

kl. 12:00–

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Besøket til generaldirektør Joost Korte er dessverre avlyst. Dette skyldes nye interne instrukser etter koronavirus-utbruddet som tilsier at kun absolutt nødvendige reiser skal foretas av ansatte i EUs institusjoner.

* * *

Hva gjør EU for å øke den sosiale rettferdigheten, og hva er prioriteringene for de neste årene? EUs delegasjon til Norge og Fafo Østforum inviterer til seminar med Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen.

Joost Korte har lang erfaring fra Europakommisjonen. Han var viseadministrerende direktør for handel, landbruk og utvidelse, før han overtok ansvaret for Generaldirektoratet for arbeidsmarked, sosialpolitikk og inkludering  i 2018.

Hva er den europeiske pilaren for sosiale rettigheter? Hva gjør EU for å forhindre sosial dumping og bekjempe svart arbeid? Hvordan vil European Labour Authority (ELA – det europeiske arbeidsmarkedsbyrået) fungere? Hvorfor står initiativet om minstelønn på Europakommisjonens dagsorden, og hvordan kan dette tilpasses medlemslandenes ulike systemer?

Dette er noen av spørsmålene som vil bli diskutert på seminaret. Joost Korte holder en innledning, og så åpnes det for dialog med publikum.

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder ved Fafo

Innledning ved Joost Korte, Director-General, Europakommisjonen

Dialog mellom publikum i salen og foredragsholder

Møteledere: Thierry Béchet, EUs ambassadør til Norge og Fafo-forsker Anne Mette Ødegård

 

EU delegations

EUs delegasjon til Norge

Delegasjonen har jevnlige kontakter med norske myndigheter og med alle viktige aktører i det norske samfunnet. Den utarbeider analyser og rapporter om utviklingen i Norge. En annen viktig oppgave for delegasjonen er å gi informasjon om EUs institusjoner og politikk til både regjeringen og bredere publikum.

 

logo eu kommisjonen

Europakommisjonen

Directorate-General EMPL Employment, Social Affairs and Inclusion. Europakommisjonens generaldirektorat for sysselsetting, sosiale saker og inkludering. Denne kommisjonens avdeling er ansvarlig for EUs politikk for sysselsetting, sosiale saker, ferdigheter, arbeidsmobilitet og de tilknyttede EU-finansieringsprogrammene.

 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 81. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev – meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum