Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

mandag 12. februar 2018

kl. 14:00–

16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? At man ikke kan språket godt nok, og ofte har en løsere tilknytning til arbeidslivet, fører til lavere status på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Hvordan håndterer den enkelte arbeidsinvandrer dette? Og hva kan bedriftslederne gjøre?

To ferske doktoravhandlinger om språk og tilhørighet samt en SINTEF-rapport om flerkulturelle byggeplasser var utgangspunktet for dette seminaret. Kamilla Kraft presenterte sin avhandling om språk på byggeplassene. Linda Marie Dyrlid fortalte om polske migranters opplevelser i Norge. Stine Skaufel Kilskar presenterte rapporten om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen. Jon Horgen Friberg fra Fafo kommenterte.

Program

Velkommen, ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Innlegg

Språk på byggeplassene, ved Kamilla Kraft, UiO. Lysark (pdf)

Polske migranters opplevelser og erfaringer i Norge, ved Linda Marie Dyrlid, NTNU. Lysark (pdf)

Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen, ved Stine Skaufel Kilskar, SINTEF. Lysark (pdf)

Kommentar ved Jon Horgen Friberg, Fafo

Samtale med Leszek Lesiak, polsk bygningsarbeider og Aleksandra Fajfer Eriksen, Omega Accounting AS & Polish Connection

Spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr 72. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

 

Fafo Østforum seminar

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

12. februar

kl. 14:00–

16:00

Aleksandra Fajfer Eriksen

Omega Accounting AS & Polish Connection

Leszek Lesiak

Stine Skaufel Kilskar

SINTEF Teknologi og samfunn

Linda Marie Dyrlid

Institutt for sosialt arbeid, NTNU

Kamilla Kraft

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Anne Mette Ødegård

Fafo

Jon Horgen Friberg

Fafo

Fafo Østforum seminar

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

12. februar

kl. 14:00–

16:00

Aleksandra Fajfer Eriksen

Omega Accounting AS & Polish Connection

Leszek Lesiak

Stine Skaufel Kilskar

SINTEF Teknologi og samfunn

Linda Marie Dyrlid

Institutt for sosialt arbeid, NTNU

Kamilla Kraft

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Anne Mette Ødegård

Fafo

Jon Horgen Friberg

Fafo

Fafo Østforum seminar

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

12. februar

kl. 14:00–

16:00

Aleksandra Fajfer Eriksen

Leszek Lesiak

Stine Skaufel Kilskar

Linda Marie Dyrlid

Kamilla Kraft

Anne Mette Ødegård

Jon Horgen Friberg

Fafo Østforum seminar

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

12. februar

kl. 14:00–

16:00

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? At man ikke kan språket godt nok, og ofte har en løsere tilknytning til arbeidslivet, fører til lavere status på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Hvordan håndterer den enkelte arbeidsinvandrer dette? Og hva kan bedriftslederne gjøre?

Aleksandra Fajfer Eriksen

Leszek Lesiak

Stine Skaufel Kilskar

Linda Marie Dyrlid

Kamilla Kraft

Anne Mette Ødegård

Jon Horgen Friberg

Fafo Østforum seminar

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

12. februar

kl. 14:00–

16:00

Aleksandra Fajfer Eriksen

Leszek Lesiak

Stine Skaufel Kilskar

Linda Marie Dyrlid

Kamilla Kraft

Anne Mette Ødegård

Jon Horgen Friberg

Fafo Østforum seminar

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

12. februar

kl. 14:00–

16:00

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? At man ikke kan språket godt nok, og ofte har en løsere tilknytning til arbeidslivet, fører til lavere status på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Hvordan håndterer den enkelte arbeidsinvandrer dette? Og hva kan bedriftslederne gjøre?

Aleksandra Fajfer Eriksen

Leszek Lesiak

Stine Skaufel Kilskar

Linda Marie Dyrlid

Kamilla Kraft

Anne Mette Ødegård

Jon Horgen Friberg

Fafo Østforum seminar

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

12. februar

kl. 14:00–

16:00

Aleksandra Fajfer Eriksen

Leszek Lesiak

Stine Skaufel Kilskar

Linda Marie Dyrlid

Kamilla Kraft

Anne Mette Ødegård

Jon Horgen Friberg

Fafo Østforum seminar

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

12. februar

kl. 14:00–

16:00

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? At man ikke kan språket godt nok, og ofte har en løsere tilknytning til arbeidslivet, fører til lavere status på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Hvordan håndterer den enkelte arbeidsinvandrer dette? Og hva kan bedriftslederne gjøre?

Aleksandra Fajfer Eriksen

Leszek Lesiak

Stine Skaufel Kilskar

Linda Marie Dyrlid

Kamilla Kraft

Anne Mette Ødegård

Jon Horgen Friberg

Fafo Østforum seminar

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

I auditoriet i Annekset

12. februar

kl. 14:00–

16:00

12. februar

kl. 14:00–

16:00

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

Fafo Østforum seminar
I auditoriet i annekset

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

Fafo Østforum seminar

Aleksandra Fajfer Eriksen

Leszek Lesiak

Stine Skaufel Kilskar

Linda Marie Dyrlid

Kamilla Kraft

Anne Mette Ødegård

Jon Horgen Friberg