Skip to main content

Fafo Eastforum seminar

Brexit Breakfast

fredag 22. november 2019

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hva slags virkninger kan Brexit få for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge? Dette var temaet da professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holdt foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations». Jon Erik Dølvik, Fafo, ga bakgrunnsinformasjon om relevansen av britisk politikk for norsk arbeidslivspolitikk. Panelsamtale med Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO og Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, om den mulige effekten av Brexit på europeisk og norsk arbeidslivspolitikk. Foredraget ble holdt på engelsk. Kommentar og panelsamtalen var på norsk.

Etter årelang strid ser Brexit nå ut til å bli en realitet, i en eller annen form. Konsekvensene for arbeidsmarkedsregulering og arbeidsforhold i Europa har vært lite framme i debatten – i hvert fall i Norge. Med Europas nest største økonomi vil utviklingen i Storbritannias arbeidsliv, selv etter Brexit, ha betydelig innvirkning på arbeidslivet i de gjenværende EU/EØS-landene. Landet er også Norges største eksportmarked og en viktig destinasjon for norske investorer, samtidig som virksomheter i norske nøkkelindustrier møter sterk britisk konkurranse.

Storbritannia har lenge vært kjent for sitt deregulerte arbeidsmarked, lave avtaledekning, og blokkering av viktige initiativ for å styrke arbeidstakernes rettigheter i EU/EØS. Britene har også vært en pådriver for fri flyt, men nektet å gi østarbeiderne likeverdige velferdsytelser. Selv om Brexit dermed kan fjerne et politisk hinder for styrking av EUs arbeidstakerrettigheter, kan framvekst av en «Singapore Light»-økonomi midt i Europa føre til skjerpet konkurranse, press på arbeidslivsstandarder og svekket reguleringsvilje i gjenværende medlemsland og på EU-nivå. I hvilken grad dette kan føre til uthuling av arbeidstakerrettigheter og partsrelasjoner i Europa, avhenger av den politiske dagsordenen i Storbritannia etter Brexit, og hva slags handelsavtale Storbritannia og EU kan bli enige om, eller ikke, i forhandlingene som starter når uttredelsesavtalen eventuelt er i boks.

Program

Paul Marginson er tidligere leder av «Industrial Relations Research Unit» ved Universitetet i Warwick. Som en av Europas ledende forskere innen sammenlignende studier av arbeidsmarkedsregulering og arbeidslivsrelasjoner i britisk, europeisk og globalt arbeidsliv, er det knapt noen som er bedre rustet til å belyse temaet «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations». Presentasjon (pdf)

Jon Erik Dølvik, koordinator for komparativ arbeidslivsforskning på Fafo, ga en kort bakgrunnskommentar om relevansen av britisk politikk for norsk arbeidslivspolitikk.

Panelsamtalen mellom representanter for de viktigste norske arbeidspartnerne, Nina Melsom (NHO) og Peggy Hessen Følsvik (LO), omhandlet de mulige virkningene av Brexit for arbeidslivet og arbeidslivsreguleringene i Norge og EU/EØS. Jon Erik Dølvik ledet samtalen, som ble holdt på norsk.

Relevante publikasjoner

Dølvik, Jon Erik and Paul Marginson (Guest Editors) (2018), Special Issue: Collective wage regulation in northern Europe under strain. European Journal of Industrial Relations, Volume 24, Issue 4. Table of Contents

Marginson, Paul and Christian Welz (2015), ‘European wage-setting mechanisms under pressure: negotiated and unilateral change and the EU’s economic governance regimeTransfer Volum 21, Issue 4, 429-50. Download PDF

Marginson, Paul (2015), 'Coordinated bargaining in Europe: From incremental corrosion to frontal assault?' European Journal of Industrial Relations Volume 21, Issue 2, 97-114. Download PDF

NOU 2012:2, Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. "Europautredningen". Nettutgave

Marginson, Paul and Keith Sisson (2006), European Integration and Industrial Relations: Multi-Level Governance in the Making. Palgrave MacMillan.

Dølvik, Jon Erik og Anne Mette Ødegård (2004), Ti år med EØS-avtalen. Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse. Fafo-rapport 455. Nettugave

Dølvik, Jon Erik (red.) (1994), Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union. En utredning om fagbevegelsens handlingsvilkår i EØS og EU. Fafo-rapport 168. Nettutgave

LO, Samfunnspolitisk avdeling (2019), Fortsatt lang vei for Brexit. Samfunnsnotat nr 10/19. Nettutgave (pdf)

 

Temaside

Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på tematikken arbeids- og bedriftsvandringer kan du finne på vår temaside: Arbeidsinnvandring

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 79. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev – meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum