Skip to main content

Fafofrokost

EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?

tirsdag 17. desember 2019

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvor stort er Norges handlingsrom i forvaltningen av EØS-avtalen? Handlingsrommet var tema både i Europautredningen (NOU 2012: 2) og Hjelmeng-utvalgets rapport fra 2018. Nå diskuteres handlingsrommet i forbindelse med NAVs feiltolkning av regelverket. På dette frokostseminaret lar vi NAV-saken ligge, og diskuterer handlingsrommet i EØS-avtalen med særlig vekt på arbeidsmarkedet og offentlig sektor.

Kan norske kommuner leie ut svømmehallen til en lokal idrettsklubb uten at ESA anser at det er i strid med konkurranseretten? Kan norske myndigheter iverksette tiltak mot sosial dumping uten at dette anses i strid med EØS-avtalens regler om fri flyt av arbeidskraft og tjenester?

På seminaret belyses handlingsrommet fra statsviteren, juristens og økonomens perspektiv. Spørsmålene vi stiller er: Hvilket handlingsrom har offentlige aktører innenfor EØS-regelverket? Og tolkes dette for strengt i frykt for å gjøre noe galt?

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, Fafo

Hvordan jobbes det med EØS-handlingsrommet i departementene?
Professor i statsvitenskap Jarle Trondal, UiA og Arena. Presentasjon (pdf)

Hvordan vurderer juristen EØS-handlingsrommet? Ser dette annerledes ut fra Brussel enn fra Norge?
Arbeids- og sosialråd Mona Næss, Norges delegasjon til EU. Presentasjon (pdf)

En økonoms blikk på statsstøttereglene og styringen av offentlig sektor.
Professor i økonomi, Tommy Staahl Gabrielsen, UiB. Presentasjon (pdf)

Når en utvalgsrapport blir omstridt. Erfaringer fra Hjelmeng-utvalgets utredning av grenseflatene mellom offentlig og privat virksomhet.
Seniorøkonom, Stein Reegård, LO. Presentasjon (pdf)

Spørsmål fra salen og fra seere* som følger seminaret på Fafo-tv

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

* Spørsmål kan sendes inn på sms – underveis i seminaret – til mobilnummer 415 43 677. Et knippe spørsmål vil bli besvart av panelet.

 

Relevante publikasjoner

Bjøru, Emil C., Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene (2019), Når velferd er til salgs. Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester. Fafo-rapport 2019:11. Nettutgave (pdf)

Alsos, Kristin, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes (2019), Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern. Fafo-rapport 2019:05. Nettutgave (pdf)

Oslo Economics (2019), Utredning av samfunnsøkonomiske effekter av tiltak for å fremme like konkurransevilkår for offentlige og private aktører i markedet – Delrapport 1: Kartlegging av omfanget av økonomisk aktivitet i offentlig sektor. OE-rapport 2019-27. Nettutgave (pdf)

Gabrielsen, Tommy Staahl, Kjell Erik Lommerud, Morten Thuve, Per Andreas Bjørgan, Frank Olstad, Øistein Harsem og Rakel Haugen Strand (2018), «Konkurranse på like vilkår» - Hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser har dette for kommunesektoren? 4. desember 2018. KS FoU / BDO. Nettutgave (pdf)

Trondal, Jarle og Nadja Kühn (2018), Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 02-03/2018 (Volum 34). Nettutgave (pdf)

Hjelmeng-utvalgets rapport (2018) Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører. Rapport fra arbeidsgruppe. Nettutgave (pdf)

NOU 2012: 2, Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. «Europautredningen». Nettutgave (pdf)

 

Temaside: Arbeidsinnvandring

Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på tematikken arbeids- og bedriftsvandringer kan du finne på vår temaside: Arbeidsinnvandring

EUs østutvidelse i 2004 ga startskuddet for en ny fase i norsk arbeidsliv. De siste årene har vi opplevd en arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet til Norge uten sidestykke. I tillegg kommer et stort antall personer på korttidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere. Følg utviklingen hos Fafo Østforum.

Prosjektside: Fafo Østforum

Forumet er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Ønsker du ukentlig nyhetsbrev – meld deg på her. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum