Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

onsdag 7. juni 2023

kl. 13:00–15:00

Nye tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet rulles nå ut. Samtidig viser en evaluering at det eksisterende samarbeidet om a-krim har rom for forbedringer. Vi ser på to ferske rapporter og spør: Har vi riktig medisin mot useriøse krefter – og bruker vi ressursene på en effektiv måte?

Offentlig sektor er en kjempestor kunde, og kjøper inn varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeid for om lag 650 milliarder kroner årlig. I «Norgesmodellen trinn 1» – regjeringens forslag til seriøsitetstiltak for offentlige anskaffelser – legges det opp til større kontrolloppgaver, både for oppdragsgiverne og tilsynsmyndighetene. Er de rustet for dette?

Temaet offentlige anskaffelser har fått politisk oppmerksomhet i nesten 20 år. Mange offentlige virksomheter har imidlertid etablert systemer og rutiner først de siste to–tre årene, ifølge en rapport fra Deloitte.

En evaluering av a-krim-samarbeidet viser at det er avslørt mange saker og temaet har fått stor oppmerksomhet. Samtidig har ikke samarbeidet resultert i flere siktelser, og pengebeløp sikret gjennom arrest og utlegg har gått ned, ifølge en rapport fra KPMG. Brukes ressursene på riktig måte?

På dette seminaret presenteres disse to rapportene. Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet får komme med sine innspill og kommentarer. 

 

Program

Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg fra Geir Sundet, Director, Evaluation & Analytics, Risk & Regulatory, KPMG Norge. Last ned presentasjonen (pdf)

Samtale med Vivian Mikalsen, hovedtillitsvalgt (NTL), Arbeidstilsynet

Samtale med Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat, KS

Spørsmål fra salen / seerne

Kaffepause

Innspill og samtale

  • Cathrine Prahl Reusch, seksjonsleder, Arbeidstilsynet
  • Johan Henrik Bjørge, advokat / spesialrådgiver, NHO Service og Handel
  • Lars Mamen, daglig leder, Fair Play Bygg – Oslo og omegn
  • Jørgen Leegaard, spesialrådgiver samfunnspolitikk, Byggenæringens Landsforening (BNL)
  • Marianne Breiland, rådgiver, LO
  • Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat, KS
  • Vivian Mikalsen, hovedtillitsvalgt (NTL), Arbeidstilsynet

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Relevante publikasjoner

KPMG (2022), Evaluering av etatssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet. Rapport utarbeidet av KPMG for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Deloitte (2022), Evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet. På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

 
 
 

Fafo Østforum

har siden 2004 vært er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 93. Bestill nyhetsbrev.

Østforum har i dag 23 deltakere. Det er åpent for flere deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum.