Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

tirsdag 7. februar 2023

kl. 14:00–

16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, diskuterte vi på dette seminaret: arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.

Arbeidsinnvandrerne fra Sentral- og Øst-Europa er en sammensatt gruppe – de er ufaglærte, faglærte, har høyere utdanning og jobber i mange ulike bransjer. De er også spredt over hele landet.

Likevel: flertallet er å finne i såkalte arbeideryrker. De har ofte dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norskfødte, lav organisasjonsgrad og mangler norskkunnskaper.

På dette seminaret ble det presentert og diskutert mulige tiltak for å bedre integreringen av arbeidsinnvandrere. Utgangspunktet er utredningen fra arbeidsinnvandrerutvalget: Mellom mobilitet og migrasjon (NOU 2022:18) som ble lagt frem 12. desember 2022.

Norskopplæring, informasjon og samfunnsdeltakelse er nøkkelord for de tiltakene som foreslås:

  • Forutsetningen for bedre integrering er en vedvarende innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, som inkluderer mer kontroll og effektive sanksjoner, ifølge utvalget.
  • Flertallet foreslår at det innføres en lovfestet rett til norskopplæring.
  • Halvparten av utvalget mener at arbeidsinnvandrerne skal få en lovfestet rett til opplæring i samfunnskunnskap.
  • Fylkeskommunene må få ansvar for å koordinere velkomsttilbud til arbeidsinnvandrerne, i samarbeid med kommunene, Skatteetaten, NAV, politiet, næringslivsaktører, frivillige organisasjoner og partene i arbeidslivet.
  • Flertallet i utvalget anbefaler utvidelse av fri rettshjelp for saker om lønnsinndrivelse.
  • Videre understrekes behovet for en styrket satsing for å øke fagorganiseringen av arbeidsinnvandrere.

På seminaret diskuterte vi følgende spørsmål:

  • Hva mener arbeidsinnvandrerne selv om de tiltakene som foreslås?
  • Hva er viktig for å øke integreringen i arbeidslivet?
  • Hvordan få flere arbeidsinnvandrere til å delta mer aktivt i sivilsamfunnet?

Program

Velkommen ved Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo

Bolk 1: Arbeidslivet

Innledning fra Arnfinn H. Midtbøen, professor, Universitetet i Oslo (UiO), og leder av Arbeidsinnvandrerutvalget. Presentasjon del 1 (pdf)

Samtale
Justyna Skarø, tillitsvalgt, Fellesforbundet
Ewa Sapieżyńska, sosiolog og forfatter
Jonas Bals, rådgiver, LO
Anne Mette Ødegård, seniorforsker, Fafo

Spørsmål fra salen / seerne

Kaffepause

Bolk 2: Sivilsamfunnet

Velkommen tilbake etter pausen ved Sissel C. Trygstad, Fafo

Innledning fra Arnfinn H. Midtbøen, UiO og Arbeidsinnvandrerutvalget. Presentasjon del 2 (pdf)

Samtale med Sylwia Balawender, leder, Polsk-norsk forening Razem=Sammen

Samtale
Zoja Ghimire, prosjektleder for 'Polsk Dialog', Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet
Dominik Wojtyczka, menighetsrådsleder, St. Hallvard menighet
Anne Mette Ødegård, Fafo

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Sissel C. Trygstad, Fafo

Fafo Østforum

har siden 2004 vært er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette var arrangement nr. 92. Bestill nyhetsbrev.

Østforum har i dag 23 deltakere. Det er åpent for flere deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum.

Fafo Østforum seminar

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

7. februar

kl. 14:00–

16:00

Dominik Wojtyczka

St. Hallvard menighet

Zoja Ghimire

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

Sylwia Balawender

Polsk-norsk forening Razem=Sammen

Jonas Bals

LO

Justyna Skarø

Fellesforbundet avd. 765 Trondheim

Ewa Sapieżyńska

Redd Barna

Arnfinn H. Midtbøen

Universitetet i Oslo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Sissel C. Trygstad

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

7. februar

kl. 14:00–

16:00

Dominik Wojtyczka

St. Hallvard menighet

Zoja Ghimire

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

Sylwia Balawender

Polsk-norsk forening Razem=Sammen

Jonas Bals

LO

Justyna Skarø

Fellesforbundet avd. 765 Trondheim

Ewa Sapieżyńska

Redd Barna

Arnfinn H. Midtbøen

Universitetet i Oslo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Sissel C. Trygstad

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

7. februar

kl. 14:00–

16:00

Dominik Wojtyczka

St. Hallvard menighet

Zoja Ghimire

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

Sylwia Balawender

Polsk-norsk forening Razem=Sammen

Jonas Bals

LO

Justyna Skarø

Fellesforbundet avd. 765 Trondheim

Ewa Sapieżyńska

Redd Barna

Arnfinn H. Midtbøen

Universitetet i Oslo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Sissel C. Trygstad

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

7. februar

kl. 14:00–

16:00

Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, diskuterte vi på dette seminaret: arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.

Dominik Wojtyczka

St. Hallvard menighet

Zoja Ghimire

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

Sylwia Balawender

Polsk-norsk forening Razem=Sammen

Jonas Bals

LO

Justyna Skarø

Fellesforbundet avd. 765 Trondheim

Ewa Sapieżyńska

Redd Barna

Arnfinn H. Midtbøen

Universitetet i Oslo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Sissel C. Trygstad

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

7. februar

kl. 14:00–

16:00

Dominik Wojtyczka

St. Hallvard menighet

Zoja Ghimire

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

Sylwia Balawender

Polsk-norsk forening Razem=Sammen

Jonas Bals

LO

Justyna Skarø

Fellesforbundet avd. 765 Trondheim

Ewa Sapieżyńska

Redd Barna

Arnfinn H. Midtbøen

Universitetet i Oslo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Sissel C. Trygstad

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

7. februar

kl. 14:00–

16:00

Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, diskuterte vi på dette seminaret: arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.

Dominik Wojtyczka

St. Hallvard menighet

Zoja Ghimire

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

Sylwia Balawender

Polsk-norsk forening Razem=Sammen

Jonas Bals

LO

Justyna Skarø

Fellesforbundet avd. 765 Trondheim

Ewa Sapieżyńska

Redd Barna

Arnfinn H. Midtbøen

Universitetet i Oslo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Sissel C. Trygstad

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

7. februar

kl. 14:00–

16:00

Dominik Wojtyczka

St. Hallvard menighet

Zoja Ghimire

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

Sylwia Balawender

Polsk-norsk forening Razem=Sammen

Jonas Bals

LO

Justyna Skarø

Fellesforbundet avd. 765 Trondheim

Ewa Sapieżyńska

Redd Barna

Arnfinn H. Midtbøen

Universitetet i Oslo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Sissel C. Trygstad

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

7. februar

kl. 14:00–

16:00

Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, diskuterte vi på dette seminaret: arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.

Dominik Wojtyczka

St. Hallvard menighet

Zoja Ghimire

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

Sylwia Balawender

Polsk-norsk forening Razem=Sammen

Jonas Bals

LO

Justyna Skarø

Fellesforbundet avd. 765 Trondheim

Ewa Sapieżyńska

Redd Barna

Arnfinn H. Midtbøen

Universitetet i Oslo

Anne Mette Ødegård

Fafo

Sissel C. Trygstad

Fafo

Fafo Østforum seminar

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

I auditoriet i Annekset

7. februar

kl. 14:00–

16:00

7. februar

kl. 14:00–

16:00

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

Fafo Østforum seminar
I auditoriet i annekset

Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

Fafo Østforum seminar

Dominik Wojtyczka

Zoja Ghimire

Sylwia Balawender

Jonas Bals

Justyna Skarø

Ewa Sapieżyńska

Arnfinn H. Midtbøen

Anne Mette Ødegård

Sissel C. Trygstad