Skip to main content

Fafo-seminar med notatlansering

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

tirsdag 12. oktober 2021

kl. 14:00–

15:15

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak. Hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På dette seminaret ble tall fra et nytt Fafo-notat presentert og diskutert.

Fafo har gransket hvordan størrelsen på bemanningsbransjen kan måles. På dette seminaret presenterer vi oppdaterte tall for omfanget av inn- og utleie av arbeidskraft. Organisasjonene som har initiert undersøkelsen skal kommentere tallene. Byggebransjen og deler av industrien skiller seg ut ved å bruke mye innleid arbeidskraft. Derfor inviterte vi arbeidsgiver- og arbeidstakersiden fra disse bransjene til å diskutere hva som kjennetegner situasjonen deres bransjer.

Program

Velkommen ved møteleder Kristin Alsos, forskningsleder, Fafo

Presentasjon av nytt notat ved Kristine Nergaard, forsker, Fafo. Presentasjon, inkl oppspill til de to panelsamtalene (pdf)

Kommentarer ved
Line Eldring, leder for samfunnspolitisk avdeling, Fellesforbundet
Even Hagelin, bransjedirektør Bemanning og Rekruttering i NHO Service og Handel

Panelsamtaler
Kristine Nergaard, Fafo ga oppspill til samtalene, som ble ledet av Kristin Alsos, Fafo

Panel, innleie i bygg:
  • Siri Bergh, direktør arbeidsgiverpolitikk i BNL
  • Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. NHO Service og Handel
  • Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet

Panel, innleie i industri:

  • Carla A.M. Botten-Verboven, direktør, organisasjonsavdelingen i Norsk Industri
  • Knut E. Sunde, direktør Bransje og industripolitisk avdeling i Norsk Industri
  • Knut Øygard, forbundssekretær, Fellesforbundet

Ny publikasjon

10354Det nye Fafo-notatet «Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv. Målemetoder og omfang» er forfattet av Kristine Nergaard.

Les om, og last fritt ned, nettversjon av rapporten.

Prosjektet er utført på oppdrag fra Fellesforbundet og NHO Service og Handel.

 

Fafo-seminar med notatlansering

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

12. oktober

kl. 14:00–

15:15

Knut Antvard Øygard

Fellesforbundet

Knut E. Sunde

Norsk Industri

Carla A.M. Botten-Verboven

Norsk Industri

Steinar Krogstad

LO

Anne-Cecilie Kaltenborn

NHO Service og Handel

Siri Bergh

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Even Hagelien

NHO Service og Handel

Line Eldring

Fellesforbundet

Kristin Alsos

Fafo

Kristine Nergaard

Fafo

Fafo-seminar med notatlansering

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

12. oktober

kl. 14:00–

15:15

Knut Antvard Øygard

Fellesforbundet

Knut E. Sunde

Norsk Industri

Carla A.M. Botten-Verboven

Norsk Industri

Steinar Krogstad

LO

Anne-Cecilie Kaltenborn

NHO Service og Handel

Siri Bergh

Byggenæringens Landsforening (BNL)

Even Hagelien

NHO Service og Handel

Line Eldring

Fellesforbundet

Kristin Alsos

Fafo

Kristine Nergaard

Fafo

Fafo-seminar med notatlansering

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

12. oktober

kl. 14:00–

15:15

Knut Antvard Øygard

Knut E. Sunde

Carla A.M. Botten-Verboven

Steinar Krogstad

Anne-Cecilie Kaltenborn

Siri Bergh

Even Hagelien

Line Eldring

Kristin Alsos

Kristine Nergaard

Fafo-seminar med notatlansering

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

12. oktober

kl. 14:00–

15:15

Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak. Hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På dette seminaret ble tall fra et nytt Fafo-notat presentert og diskutert.

Knut Antvard Øygard

Knut E. Sunde

Carla A.M. Botten-Verboven

Steinar Krogstad

Anne-Cecilie Kaltenborn

Siri Bergh

Even Hagelien

Line Eldring

Kristin Alsos

Kristine Nergaard

Fafo-seminar med notatlansering

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

12. oktober

kl. 14:00–

15:15

Knut Antvard Øygard

Knut E. Sunde

Carla A.M. Botten-Verboven

Steinar Krogstad

Anne-Cecilie Kaltenborn

Siri Bergh

Even Hagelien

Line Eldring

Kristin Alsos

Kristine Nergaard

Fafo-seminar med notatlansering

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

12. oktober

kl. 14:00–

15:15

Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak. Hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På dette seminaret ble tall fra et nytt Fafo-notat presentert og diskutert.

Knut Antvard Øygard

Knut E. Sunde

Carla A.M. Botten-Verboven

Steinar Krogstad

Anne-Cecilie Kaltenborn

Siri Bergh

Even Hagelien

Line Eldring

Kristin Alsos

Kristine Nergaard

Fafo-seminar med notatlansering

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

12. oktober

kl. 14:00–

15:15

Knut Antvard Øygard

Knut E. Sunde

Carla A.M. Botten-Verboven

Steinar Krogstad

Anne-Cecilie Kaltenborn

Siri Bergh

Even Hagelien

Line Eldring

Kristin Alsos

Kristine Nergaard

Fafo-seminar med notatlansering

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

12. oktober

kl. 14:00–

15:15

Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak. Hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På dette seminaret ble tall fra et nytt Fafo-notat presentert og diskutert.

Knut Antvard Øygard

Knut E. Sunde

Carla A.M. Botten-Verboven

Steinar Krogstad

Anne-Cecilie Kaltenborn

Siri Bergh

Even Hagelien

Line Eldring

Kristin Alsos

Kristine Nergaard

Fafo-seminar med notatlansering

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

I auditoriet i Annekset

12. oktober

kl. 14:00–

15:15

12. oktober

kl. 14:00–

15:15

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

Fafo-seminar med notatlansering
I auditoriet i annekset

Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang

Fafo-seminar med notatlansering

Knut Antvard Øygard

Knut E. Sunde

Carla A.M. Botten-Verboven

Steinar Krogstad

Anne-Cecilie Kaltenborn

Siri Bergh

Even Hagelien

Line Eldring

Kristin Alsos

Kristine Nergaard