Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Godkjenning av utenlandske fagarbeidere
Fafo Østforum seminar
Mandag 3. april 2017, kl 14-16
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Joachim Gümüş Kallevig

Seksjonssjef for fagutdanningsseksjonen, avdeling for utenlandsk utdanning

Jørgen Leegaard

Direktør samfunnspolitikk

Knut Øygard

Forbundssekretær
Forskningsleder
Fafo
Seniorforsker
Fafo

Uten godkjent fagutdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. De har dermed fått lavere lønn enn de burde hatt, og bedriftene har ikke fått utnyttet kvalifisert kompetanse. Nå er det innført en ny godkjenningsordning. Fag på vandring var tema på dette seminaret.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) lanserte høsten 2016 en søkerportal for utenlandsk utdanning. Den omfatter en helt ny godkjenningsordning for søkere fra Tyskland og Polen med fag- og svennebrev fra følgende yrker: betongfagarbeider, frisør, kjøttskjærer, rørlegger og tømrer.

Mangelen på en offentlig godkjenningsordning har lenge blitt etterspurt, både av arbeidstakere og arbeidsgivere.

• Hva er partene i arbeidslivet sine reaksjoner på og vurderinger av den nye ordningen?
• Hva er erfaringene med ordningen så langt?

Fafo leder nå et internasjonalt prosjekt om fag på vandring i et åpent europeisk arbeidsmarked, med tittelen "Moving trades". Hovedspørsmålet er hvordan bruk og utvikling og bruk av fagkompetanse har blitt påvirket av økt arbeidsmigrasjon etter EU-utvidelsene.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg

Anna Hagen Tønder og Johannes Oldervoll, Fafo: Moving trades: Presentasjon av et forskningsprosjekt. Lysark (pdf)

Joachim Gümüş Kallevig, NOKUT: Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Lysark (pdf)

Kaffepause

Kommentar fra

Jørgen Leegaard, BNL

Knut Øygard, Fellesforbundet

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr 67. Østforum har i dag 24 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

 

Fag på vandring i et åpent europeisk arbeidsmarked

Hvordan er utvikling og bruk av fagkompetanse blitt påvirket av økt arbeidsmigrasjon etter utvidelsen av EU mot øst? Dette er hovedspørsmålet vi stiller i prosjektet "Moving trades" (Fag på vandring).

Målet er å undersøke hvordan økt arbeidsmigrasjon i Europa påvirker arbeidsgivernes vilje til å satse på fagopplæring og rekruttering av faglært arbeidskraft. Prosjektet vil også gi ny kunnskap om ulike strategier og tiltak som er iverksatt for å møte nye utfordringer skapt av et åpnere arbeidsmarked.

 

Mer om Fafos forskningstema