Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Kan flere barn redde Kinas pensjonister?
Fafo-frokost
Torsdag 31. mars 2016, kl. 08:30–09:45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Hedda Flatø

Stipendiat
Forsker
Fafo
Daglig leder
Fafo

Publikasjon og presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Kinesiske myndigheter har hastverk med å få på plass en bærekraftig pensjonsordning før verdens største eldrebølge slår inn for fullt. Temaer på dette frokostseminaret var avviklingen av ettbarns-politikken, forventet befolkningsutvikling, og pensjonsreformer. Fafo har undersøkt vanlige kineseres syn på disse utfordringene.

Fafo har utgitt et notat om Kinas pensjonsutfordringer, hva myndighetene gjør for å møte dem, og hvordan vanlige kinesere ser på myndighetenes innsats for å sikre dem i alderdommen. På dette frokostseminaret presenteres resultatene, med fokus på tre temaer:

-          Ettbarns-politikk, tobarns-politikk og aldring

-          Hva gjør Kinas ledere for å ta vare på de eldre, og hvordan ser kinesere selv på saken?

-          Går Kinas pensjonssystem i retning skandinavisk universalisme?

__________________

Kinas befolknings- og velferdspolitikk er i endring. Kinesiske myndigheter jobber for å få på plass en bærekraftig pensjonsordning før verdens største eldrebølge slår inn for fullt. I høst avviklet de den kontroversielle ettbarns-politikken. Loven om at hvert par bare kunne få ett barn har lenge vært en av bærebjelkene i kinesisk samfunnsplanlegging, men de lave barnetallene har ført til at befolkningen eldes raskt. Samtidig er pensjonsalderen lav. Kina står dermed overfor en pensjonskrise som får Norges problemer med en aldrende befolkning til å fremstå som bagateller.

Fafo har utgitt et notat om Kinas pensjonsutfordringer. Det handler om hva myndighetene gjør for å møte utfordringene og hvordan vanlige kinesere ser på myndighetenes innsats for å sikre dem i alderdommen. På dette frokostseminaret presenterte vi resultatene, med hovedvekt på tre temaer:

  • Ettbarns-politikk, tobarns-politikk og aldring

  • Hva gjør Kinas ledere for å ta vare på de eldre, og hvordan ser kinesere selv på saken?

  • Går Kinas pensjonssystem i retning skandinavisk universalisme?

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, Fafo  Lysark (pdf)

Innledninger Felles lysark (pdf)
Jon Pedersen, Fafo: Familieplanlegging og befolkningsutvikling i Kina. Grafisk fremstilling av utviklingen til Kinas befolkning 1950-2100 (Public Tableau)
Hedda Flatø, UiO: Pensjonsreformer og kineseres syn på velferd for eldre
Kristin Dalen, Fafo: Kinesiske og skandinaviske erfaringer med pensjon og velferd – har vi noe felles?

Paneldebatt og spørsmål fra salen

Møteleder: Tone Fløtten, Fafo

Publikasjon

10227Notatet «China’s Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism?» er skrevet av Hedda Flatø og Kristin Dalen, på oppdrag fra den norske ambassaden i Beijing. Last ned notatet (pdf). Fafo-paper 2016:03.

 

 

Media

Frokostradio. "Frokostgjest: Pensjonist i Kina". Hedda Flatø er frokostgjest, og samtalen med henne starter 0:52:58 i sendingen. (NRKP1+, 31.03.16) 

Kommentar: De tomme redene (Dagbladet, 01.04.16)

Pensjonistar flest bur i Kina. Korleis skal verdas nye økonomiske supermakt takle eldrebølga som kjem? (NRK Ekko, 07.04.16)

Fafo i Kina

Fafo har drevet forskningsaktiviteter i Kina siden 1994, og har utviklet et nært samarbeid med kinesiske institusjoner. Fafos forskning i Kina konsentrerer seg om velferd, fordeling, sårbarhet og sosial bærekraft, med spesiell vekt på konsekvenser av sosial og økonomisk endring for folks hverdag. Fafo er også engasjert i politiske analyser og i dialoger med kinesiske myndigheter og forskere. Fafo har et regionkontor i Beijing. Les mer om Fafos forskning i Kina (engelsk)

 

 

 

På programmet

Mer om Fafos forskningstema