Skip to main content

Fafo-frokost

Hundens år – starten på en ny æra for Kina?

torsdag 15. februar 2018

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Under kommunistpartiets partikongress i oktober skisserte Xi Jinping veien fram mot 100-årsjubileet for revolusjonen og etableringen av det «moderne Kina». Innen 2049 skal Kina være en «fullt utviklet nasjon». Hva innebærer tanken om «sosialisme med kinesiske særtrekk i en ny æra»? Hvordan ser kinesiske ledere for seg utviklingen fram mot målet?

Den 16. februar innledes Hundens år i Kina. Tradisjonen tro markerte Fafo kinesisk nyttår med et frokostseminar. Vi samlet et panel av Kina-kjennere som belyste saker det er viktig å følge med på for å forstå utviklingen i Kina i året som kommer. Teamer var blant annet kinesisk sikkerhetspolitikk, miljø, ulikhet og fattigdom, partiets rolle, og økonomi – alt sett i lys av Kinas nasjonale og globale ambisjoner. Til sist diskuterte vi hva alt dette betyr for oss her hjemme.

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, Fafo

Innledninger

'En ny æra' og 'Kampen mot ulikhet og fattigdom' ved Kristin Dalen, Fafo. Lysark (pdf)

'Makroøkonomisk utvikling i Kina' ved Olav Chen, Storbrand. Lysark (pdf)

'Økologisk sivilisasjon og Kinas globale ambisjoner' ved Mette Halskov Hansen, UiO. Lysark (pdf)

'Kina i et nytt bipolart internasjonalt system' ved Øystein Tunsjø, IFS

'Hva når den kinesiske modellen snart kommer til et sted nær deg?' ved Henning Kristoffersen

Panelsamtale og spørsmål fra salen

Møteleder: Tone Fløtten, Fafo

Fafo i Kina

Fafo har drevet forskningsaktiviteter i Kina siden 1994, og har utviklet et nært samarbeid med kinesiske institusjoner. Fafos forskning i Kina konsentrerer seg om velferd, fordeling, sårbarhet og sosial bærekraft, med spesiell vekt på konsekvenser av sosial og økonomisk endring for folks hverdag. Fafo er også engasjert i politiske analyser og i dialoger med kinesiske myndigheter og forskere. Fafo har et regionkontor i Beijing. Les mer om Fafos forskning i Kina (engelsk)