Skip to main content

Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse

Oljenedtur og lønnsdannelse

tirsdag 10. mars 2015

kl. 15:00–

17:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Lavere oljepris og investeringer på sokkelen kan sammen med svak vekst i europeiske markeder føre til hardere tider for norsk økonomi og arbeidsliv. Hva vil dette bety for lønningene våre? Senter for lønnsdannelse inviterer til seminar om samspillet mellom lønnsdannelsen og finans- og pengepolitikken.

Program

Program


Velkomst
Oljenedtur og lønnsdannelse ved Ragnar Nymoen, Samfunnsøkonomisk analyse / Senter for lønnsdannelse

Innledninger:
Makroøkonomiske utsikter i lys av oljeprisfallet ved Arent Skjæveland, Finansdepartementet
Lønnsdannelsen rolle i konjunkturstabiliseringen ved Roger Bjørnstad, Samfunnsøkonomisk analyse / Senter for lønnsdannelse
Et skråblikk fra en av partene
ved Lars Haukaas, Spekter

Debatt, spørsmål og kommentarer
________

Møteleder: Ragnar Nymoen

 

Senter for lønnsdannelse

er et samarbeidsprosjekt mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse. Senteret har oppdrag for LO og Arbeids- og sosialdepartementet. Senteret ledes av Jon Erik Dølvik og Roger Bjørnstad. Professor Ragnar Nymoen er forskningsleder. Les mer på hjemmesidene til Senter for lønnsdannelse

Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse

Oljenedtur og lønnsdannelse

10. mars

kl. 15:00–

17:00

Ragnar Nymoen

UiO, Økonomisk institutt

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Arent Skjæveland

Finansdepartementet

Lars Haukaas

Spekter

Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse

Oljenedtur og lønnsdannelse

10. mars

kl. 15:00–

17:00

Ragnar Nymoen

UiO, Økonomisk institutt

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Arent Skjæveland

Finansdepartementet

Lars Haukaas

Spekter

Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse

Oljenedtur og lønnsdannelse

10. mars

kl. 15:00–

17:00

Ragnar Nymoen

UiO, Økonomisk institutt

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Arent Skjæveland

Finansdepartementet

Lars Haukaas

Spekter

Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse

Oljenedtur og lønnsdannelse

10. mars

kl. 15:00–

17:00

Lavere oljepris og investeringer på sokkelen kan sammen med svak vekst i europeiske markeder føre til hardere tider for norsk økonomi og arbeidsliv. Hva vil dette bety for lønningene våre? Senter for lønnsdannelse inviterer til seminar om samspillet mellom lønnsdannelsen og finans- og pengepolitikken.

Ragnar Nymoen

UiO, Økonomisk institutt

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Arent Skjæveland

Finansdepartementet

Lars Haukaas

Spekter

Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse

Oljenedtur og lønnsdannelse

10. mars

kl. 15:00–

17:00

Ragnar Nymoen

UiO, Økonomisk institutt

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Arent Skjæveland

Finansdepartementet

Lars Haukaas

Spekter

Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse

Oljenedtur og lønnsdannelse

10. mars

kl. 15:00–

17:00

Lavere oljepris og investeringer på sokkelen kan sammen med svak vekst i europeiske markeder føre til hardere tider for norsk økonomi og arbeidsliv. Hva vil dette bety for lønningene våre? Senter for lønnsdannelse inviterer til seminar om samspillet mellom lønnsdannelsen og finans- og pengepolitikken.

Ragnar Nymoen

UiO, Økonomisk institutt

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Arent Skjæveland

Finansdepartementet

Lars Haukaas

Spekter

Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse

Oljenedtur og lønnsdannelse

10. mars

kl. 15:00–

17:00

Ragnar Nymoen

UiO, Økonomisk institutt

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Arent Skjæveland

Finansdepartementet

Lars Haukaas

Spekter

Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse

Oljenedtur og lønnsdannelse

10. mars

kl. 15:00–

17:00

Lavere oljepris og investeringer på sokkelen kan sammen med svak vekst i europeiske markeder føre til hardere tider for norsk økonomi og arbeidsliv. Hva vil dette bety for lønningene våre? Senter for lønnsdannelse inviterer til seminar om samspillet mellom lønnsdannelsen og finans- og pengepolitikken.

Ragnar Nymoen

UiO, Økonomisk institutt

Roger Bjørnstad

Samfunnsøkonomisk analyse

Arent Skjæveland

Finansdepartementet

Lars Haukaas

Spekter
Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse

Oljenedtur og lønnsdannelse

I auditoriet i Annekset

10. mars

kl. 15:00–

17:00

10. mars

kl. 15:00–

17:00

Oljenedtur og lønnsdannelse

Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse
I auditoriet i annekset

Oljenedtur og lønnsdannelse

Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse