Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Refugee protection in Europe and in neighbouring areas – trends and scenarios
Fafo Breakfast
Thursday 7 November 2019, 08:30–09:45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Natascha Zaun

Assistant Professor in Migration Studies

Kamel Doraï

Researcher

Maja Janmyr

Professor, Norwegian Centre for Human Rights

Pernille Rieker

Research Professor
Forsker
Fafo
Forskningsleder
Fafo

«Flyktningpolitikk i Europa og i nærområdene – trender og scenarier» er den norske tittelen på dette seminaret som holdes på engelsk. De fleste er enige i at de som flykter fra krig og forfølgelse skal kunne søke beskyttelse i andre land. Det er mer omstridt hva denne beskyttelsen skal innebære, og hvem som skal ta kostnadene som knyttes til det å gi slik beskyttelse. På dette seminaret tok vi opp noen av dilemmaene som oppstår når stater prøver å samarbeide om flyktningpolitikk – i Europa og i nærområdene.

Først så vi på flyktningspørsmålet i nærområder til konfliktsoner, og Libanon er da vårt eksempel. Deretter spurte vi hvordan europeisk asyl- og flyktningpolitikk formes, og diskuterer ulike scenarier for denne politikken.

Situasjonen i Libanon
Mer enn en million syriske flyktninger ankom Libanon etter krigsutbruddet i 2011. Da hadde Libanon ennå ikke funnet ut hvordan de skulle håndtere de palestinske flyktningene som hadde ankommet ti år tidligere. I dag står flyktningpolitikk svært høyt på dagsordenen i libanesisk politikk. Vi spør om hvilke konsekvenser tilstrømningen av flyktninger har hatt for Libanon, hvordan libanesiske myndigheter har respondert, og hvilken rolle det internasjonale samfunnet har hatt – og kan ha – i fremtiden for å hjelpe Libanon i å sikre flyktningenes rett til beskyttelse.

Europeisk politikk
Å reformere flyktninghjelp i nærområdene og hjemme står høyt på dagsordenen i EU. I den andre delen av seminaret spurte vi hvordan europeisk asylpolitikk utformes, og hvilke scenarier og trender vi kan forvente i fremtidig europeisk migrasjons- og flyktningpolitikk.

Program

Velkommen ved Åge Tiltnes

Oppspill ved Guri Tyldum

Innlegg ved Natascha Zaun: EU asylum policy-making pre- and post-crisis: A comparison 

Innlegg ved Kamel Doraï: The challenges of Lebanese policy towards refugees and the problems of cooperation with international agencies

Samtale mellom Natascha Zaunnn, Kamel Doraï, Maja Janmyr og Pernille Rieker

Spørsmål fra salen

Møteleder: Guri Tyldum

Relevante Fafo-prosjekter

Europa, flyktninger og migrasjon: I dette prosjektet ser vi på Europas rolle i håndteringen av flyktninger i fire områder: Amman i Jordan, Bequaa-dalen i Libanon, Agades i Niger og Nakivale i Uganda. Les mer om prosjektet

Levekårene til syriske flyktninger i Jordan (2017-2018): Prosjektets formål var å bidra til økt kunnskap om syrere bosatt i Jordan for å bedre grunnlaget for politikkutforming, spesielt på områder som utdanning og sysselsetting. Les mer om prosjektet, inkl publiseringer

Flyktninger og økonomisk utvikling: Prosjektet «Refugees for Development» har som mål å komme opp med ny kunnskap som kan være med på å videreutvikle politikk og programmer som sikrer de humanitære behovene til flyktninger samtidig som de bidrar til langsiktig utvikling i vertslandene. Les mer om prosjektet

 

Temasider

Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på tematikken asyl og flyktninger kan du finne på våre temasider: 

Asyl og migrasjon

Flyktninger og fordrevne

Vold og konflikter

Praktisk info

Seminaret holdes på engelsk. Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl 08:15. Seminaret varer fra 08:30–09:45. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.

Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Google kart

 flagg uk rundt Information in English