Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Mer anstendighet i renholdsbransjen?

tirsdag 18. september 2018

kl. 14:00–16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

I 2008 var halvparten av arbeidstakerne i renholdsbransjen norske. I 2017 hadde andelen sunket til 30 prosent. Økningen blant innvandrere har særlig kommet blant arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. Samtidig har det blitt satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører. Virker tiltakene?

I 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort og i 2012 ble Godkjenningsordningen i renholdsbransjen innført. Har tiltakene hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkårene i bransjen?

Fafo har gjennomført en spørreundersøkelse på telefon til registrerte renholdere i bransjen, og bildet er ikke entydig. Allmenngjøring har hatt effekt på lønn og arbeidstid, og lønnsutviklingen i bransjen gir grunn til optimisme. Men – ikke alle får tilleggene de har krav på, arbeidspresset øker og stillingene reduseres. Sannsynligheten for ikke å få betalt de lønnstilleggene du har krav på øker hvis du er renholder fra Øst-Europa.

På dette seminaret presenterte Fafo-forskerne funn fra rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra». I tillegg ga Norsk Arbeidsmandsforbund en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen. Vi hadde også invitert representanter fra treparts bransjeprogrammet i renhold, og partene lokalt.

Program

Velkommen ved Kristin Alsos, Fafo

Presentasjon av ny rapport
ved Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad, Fafo. Lysark (pdf)   

Tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen ved
Geir Gamborg-Nielsen, Norsk Arbeidsmandsforbund. Lysark (pdf)  

Samtale med representanter fra partene, lokalt
ved Trine Wiig Hagen, AB Solutions AS og Mona Dehli, Coor Norge

Kommentarer og samtale 
Brede Edvardsen, Norsk Arbeidsmandsforbund
Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet
Anne Jensen, NHO Service og Handel
Stein Johnsen, Virke

Spørsmål fra salen

Møteleder: Kristin Alsos, Fafo

Ny rapport

20675

Fafo-rapporten Renholdsbransjen sett nedenfra er forfattet av Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard på oppdrag fra treparts bransjeprogrammet mellom myndighetene og partene, og Arbeidstilsynet. Kjøp trykket versjon.
Last ned nettutgaven (pdf 803 kB)

Fafo har fulgt renholdsbransjen tett siden 2011, og dette er den fjerde rapporten forskningsstiftelsen har laget om tilstanden i bransjen. De tre tidligere rapportene er:

Fafo-rapport 2016:18: «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke». Evaluering av godkjenningsordningen i renhold  
Fafo-rapport 2012:59: Vil tiltakene virke? Status i renholdsbransjen 2012.
Fafo-rapport 2011:18: Til renholdets pris

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr. 74. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum