Skip to main content

Closing conference

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

fredag 14. september 2018

kl. 09:30–

15:30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Konferansen ble holdt på engelsk.

Hva tenker kinesere om rettferdig fordeling, og hvordan påvirker dette utbyggingen av en ny velferdsstat? Dette var sentrale spørsmål da prosjektet «Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China» startet opp i 2013. På denne avslutningskonferansen ble hovedfunn fra prosjektet presentert og diskutert.

Hvordan henger folks oppfatninger sammen med kinesiske myndigheters politikk for å lage et «sosialt sikkerhetsnett» for alle? En mer rettferdig fordeling og flere offentlige goder kan ha hatt betydning for hvordan folk flest ser på regimets legitime rett til å styre landet.

I 2014 gjennomførte Fafo og prosjektpartnere en landsomfattende spørreundersøkelse om holdninger til rettferdig fordeling i Kina. I tillegg har det blitt gjennomført omfattende eksperimenter for å kartlegge utviklingen av sosiale preferanser og adferdsøkonomiske avgjørelser.

På denne avslutningskonferansen ble hovedfunn fra undersøkelsene presentert. For å sette prosjektet inn i en større sammenheng, inviterte vi internasjonalt ledende forskere til å innlede om velferd og ulikhet i Kina, deriblant: Martin K. Whyte (Harvard University), Wang Feng (Fudan University), Jane Duckett (Glasgow University) og Wenfang Tang (Iowa University).

Program

180914 conference program per12sep

Prosjektet

Prosjektet har vært finansiert gjennom VAM-programmet til Norges forskningsråd. Prosjektet førte med seg et omfattende samarbeid mellom norske (Fafo, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole), kinesiske (Peking Universitetet, Fudan Universitetet, Ministeriet for forskning og teknologi) og amerikanske forskere (Harvard University, New York University).

Prosjektet skulle i utgangspunktet gjennomføre en survey av to kinesiske provinser, samt eksperimenter for å kartlegge utviklingen av sosiale preferanser og adferdsøkonomiske avgjørelser. Ved hjelp av tilleggsfinansiering fra det norske utenriksdepartementet og universitetet i Bergen var det mulig å utvide surveyen til å dekke hele Kina. Gjennom samarbeid med kinesiske og amerikanske partnere har prosjektet fått tilgang til sammenliknbare data fra 2004 og 2009. I tillegg har det blitt implementert en survey-modul i Tyskland og USA for å muliggjøre internasjonal sammenlikning av resultatene fra Kina, og eksperimentene i Kina har blitt oppskalert. Les mer om prosjektet

VAM-programmet

forskningsraadetVAM er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge. VAM står for velferd, arbeidsliv og migrasjon, og programmet dekker et stort tematisk felt, mange disipliner og samfunnssektorer. Programmet startet i 2009, og avsluttes nå i 2018. Blant temaene som løftes fram er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet. Les mer om VAM på nettsidene til Norges forskningsråd

Relevante publikasjoner

Artikler i akademiske tidsskrifter:
Whyte, Martin K. (2016): “China's Dormant and Active Social Volcanoes”. The China Journal. 2016; 75 :9-37.

Gåsemyr, Hans Jørgen: "Gir det mening å sammenlikne arbeidsmigrasjon og velferd i Europa og Kina?" (Does it make sense to compare work migration and welfare in Europe and China?), (commentary article, in Norwegian). Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 197-206 vol. 2 2016.

Academic papers under review in pair reviewed journals:
Gåsemyr, Hans Jørgen, and Tor Midtbø: “Give, but Not Take: Attitudes toward Redistribution among China’s Communist Party Members”. Finalized and in review, international peer reviewed journal

Kristin Dalen: “Moral matters (most) at the top – money matters (most) at the bottom” - Dimensions of political trust - what matters when people decide to trust the government? Finalized and in review China Quarterly

Kristin Dalen: “Let the State take care of it!” - Changing perceptions about the role of the state in Chinese welfare provision. Finalized and in review Modern China

Rapporter:
Kristin Dalen and Hedda Flatø (2015), “Chinas Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism?”. Fafo note

Kronikker:
• Kristin Dalen (2017): «Krigen mot fattigdom», Dagens Næringsliv, 16. september, 2017
• Hans Jørgen Gåsemyr (2017): «Mer enn laks og menneskerettigheter», NRK Ytring 5. april
• Kristin Dalen (2017): «Nå rettes verdens øyne mot Kina» NRK Ytring, 5. mars
• Hans Jørgen Gåsemyr (2016): «Fem kritiske år for Kina», Dagens Næringsliv, 12. mars. 2016
• Kristin Dalen and Kathinka Fürst (2015): «Krakk på kinesisk», NRK Ytring, 29. august
• Stein Kuhnle (2015): “Add a Nordic touch to China’s welfare society” in China daily

Fafo i Kina

Fafo har drevet forskningsaktiviteter i Kina siden 1994, og har utviklet et nært samarbeid med kinesiske institusjoner. Fafos forskning i Kina konsentrerer seg om velferd, fordeling, sårbarhet og sosial bærekraft, med spesiell vekt på konsekvenser av sosial og økonomisk endring for folks hverdag. Fafo er også engasjert i politiske analyser og i dialog med kinesiske myndigheter og forskere. Fafo har et regionkontor i Beijing. Les mer om Fafos forskning i Kina (engelsk)

 

 

Closing conference

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

14. september

kl. 09:30–

15:30

Rita Bergersen

The Research Council of Norway

Pierre F. Landry

The Chinese University of Hong Kong

Stein Kuhnle

University of Bergen

Martin K. Whyte

Department of Sociology at Harvard

Wang Feng

Fudan University

Jane Duckett

University of Glasgow

Shen Mingming

Peking University

Cornelius Cappelen

University of Bergen

Alexander Cappelen

Norwegian School of Economics (NHH)

Tor Midtbø

University of Bergen

Hans Jørgen Gåsemyr

NUPI / Universitetet i Bergen

Hedda Flatø

Fafo

Kristin Dalen

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

Closing conference

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

14. september

kl. 09:30–

15:30

Rita Bergersen

The Research Council of Norway

Pierre F. Landry

The Chinese University of Hong Kong

Stein Kuhnle

University of Bergen

Martin K. Whyte

Department of Sociology at Harvard

Wang Feng

Fudan University

Jane Duckett

University of Glasgow

Shen Mingming

Peking University

Cornelius Cappelen

University of Bergen

Alexander Cappelen

Norwegian School of Economics (NHH)

Tor Midtbø

University of Bergen

Hans Jørgen Gåsemyr

NUPI / Universitetet i Bergen

Hedda Flatø

Fafo

Kristin Dalen

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

Closing conference

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

14. september

kl. 09:30–

15:30

Rita Bergersen

Pierre F. Landry

Stein Kuhnle

Martin K. Whyte

Wang Feng

Jane Duckett

Shen Mingming

Cornelius Cappelen

Alexander Cappelen

Tor Midtbø

Hans Jørgen Gåsemyr

Hedda Flatø

Kristin Dalen

Tone Fløtten

Closing conference

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

14. september

kl. 09:30–

15:30

Konferansen ble holdt på engelsk.

Hva tenker kinesere om rettferdig fordeling, og hvordan påvirker dette utbyggingen av en ny velferdsstat? Dette var sentrale spørsmål da prosjektet «Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China» startet opp i 2013. På denne avslutningskonferansen ble hovedfunn fra prosjektet presentert og diskutert.

Rita Bergersen

Pierre F. Landry

Stein Kuhnle

Martin K. Whyte

Wang Feng

Jane Duckett

Shen Mingming

Cornelius Cappelen

Alexander Cappelen

Tor Midtbø

Hans Jørgen Gåsemyr

Hedda Flatø

Kristin Dalen

Tone Fløtten

Closing conference

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

14. september

kl. 09:30–

15:30

Rita Bergersen

Pierre F. Landry

Stein Kuhnle

Martin K. Whyte

Wang Feng

Jane Duckett

Shen Mingming

Cornelius Cappelen

Alexander Cappelen

Tor Midtbø

Hans Jørgen Gåsemyr

Hedda Flatø

Kristin Dalen

Tone Fløtten

Closing conference

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

14. september

kl. 09:30–

15:30

Konferansen ble holdt på engelsk.

Hva tenker kinesere om rettferdig fordeling, og hvordan påvirker dette utbyggingen av en ny velferdsstat? Dette var sentrale spørsmål da prosjektet «Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China» startet opp i 2013. På denne avslutningskonferansen ble hovedfunn fra prosjektet presentert og diskutert.

Rita Bergersen

Pierre F. Landry

Stein Kuhnle

Martin K. Whyte

Wang Feng

Jane Duckett

Shen Mingming

Cornelius Cappelen

Alexander Cappelen

Tor Midtbø

Hans Jørgen Gåsemyr

Hedda Flatø

Kristin Dalen

Tone Fløtten

Closing conference

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

14. september

kl. 09:30–

15:30

Rita Bergersen

Pierre F. Landry

Stein Kuhnle

Martin K. Whyte

Wang Feng

Jane Duckett

Shen Mingming

Cornelius Cappelen

Alexander Cappelen

Tor Midtbø

Hans Jørgen Gåsemyr

Hedda Flatø

Kristin Dalen

Tone Fløtten

Closing conference

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

14. september

kl. 09:30–

15:30

Konferansen ble holdt på engelsk.

Hva tenker kinesere om rettferdig fordeling, og hvordan påvirker dette utbyggingen av en ny velferdsstat? Dette var sentrale spørsmål da prosjektet «Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China» startet opp i 2013. På denne avslutningskonferansen ble hovedfunn fra prosjektet presentert og diskutert.

Rita Bergersen

Pierre F. Landry

Stein Kuhnle

Martin K. Whyte

Wang Feng

Jane Duckett

Shen Mingming

Cornelius Cappelen

Alexander Cappelen

Tor Midtbø

Hans Jørgen Gåsemyr

Hedda Flatø

Kristin Dalen

Tone Fløtten

Closing conference

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

I auditoriet i Annekset

14. september

kl. 09:30–

15:30

14. september

kl. 09:30–

15:30

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

Closing conference
I auditoriet i annekset

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

Closing conference

Rita Bergersen

Pierre F. Landry

Stein Kuhnle

Martin K. Whyte

Wang Feng

Jane Duckett

Shen Mingming

Cornelius Cappelen

Alexander Cappelen

Tor Midtbø

Hans Jørgen Gåsemyr

Hedda Flatø

Kristin Dalen

Tone Fløtten