Skip to main content

Closing conference

Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China

fredag 14. september 2018

kl. 09:30–15:30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Konferansen ble holdt på engelsk.

Hva tenker kinesere om rettferdig fordeling, og hvordan påvirker dette utbyggingen av en ny velferdsstat? Dette var sentrale spørsmål da prosjektet «Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China» startet opp i 2013. På denne avslutningskonferansen ble hovedfunn fra prosjektet presentert og diskutert.

Hvordan henger folks oppfatninger sammen med kinesiske myndigheters politikk for å lage et «sosialt sikkerhetsnett» for alle? En mer rettferdig fordeling og flere offentlige goder kan ha hatt betydning for hvordan folk flest ser på regimets legitime rett til å styre landet.

I 2014 gjennomførte Fafo og prosjektpartnere en landsomfattende spørreundersøkelse om holdninger til rettferdig fordeling i Kina. I tillegg har det blitt gjennomført omfattende eksperimenter for å kartlegge utviklingen av sosiale preferanser og adferdsøkonomiske avgjørelser.

På denne avslutningskonferansen ble hovedfunn fra undersøkelsene presentert. For å sette prosjektet inn i en større sammenheng, inviterte vi internasjonalt ledende forskere til å innlede om velferd og ulikhet i Kina, deriblant: Martin K. Whyte (Harvard University), Wang Feng (Fudan University), Jane Duckett (Glasgow University) og Wenfang Tang (Iowa University).

Program

180914 conference program per12sep

Prosjektet

Prosjektet har vært finansiert gjennom VAM-programmet til Norges forskningsråd. Prosjektet førte med seg et omfattende samarbeid mellom norske (Fafo, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole), kinesiske (Peking Universitetet, Fudan Universitetet, Ministeriet for forskning og teknologi) og amerikanske forskere (Harvard University, New York University).

Prosjektet skulle i utgangspunktet gjennomføre en survey av to kinesiske provinser, samt eksperimenter for å kartlegge utviklingen av sosiale preferanser og adferdsøkonomiske avgjørelser. Ved hjelp av tilleggsfinansiering fra det norske utenriksdepartementet og universitetet i Bergen var det mulig å utvide surveyen til å dekke hele Kina. Gjennom samarbeid med kinesiske og amerikanske partnere har prosjektet fått tilgang til sammenliknbare data fra 2004 og 2009. I tillegg har det blitt implementert en survey-modul i Tyskland og USA for å muliggjøre internasjonal sammenlikning av resultatene fra Kina, og eksperimentene i Kina har blitt oppskalert. Les mer om prosjektet

VAM-programmet

forskningsraadetVAM er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge. VAM står for velferd, arbeidsliv og migrasjon, og programmet dekker et stort tematisk felt, mange disipliner og samfunnssektorer. Programmet startet i 2009, og avsluttes nå i 2018. Blant temaene som løftes fram er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet. Les mer om VAM på nettsidene til Norges forskningsråd

Relevante publikasjoner

Artikler i akademiske tidsskrifter:
Whyte, Martin K. (2016): “China's Dormant and Active Social Volcanoes”. The China Journal. 2016; 75 :9-37.

Gåsemyr, Hans Jørgen: "Gir det mening å sammenlikne arbeidsmigrasjon og velferd i Europa og Kina?" (Does it make sense to compare work migration and welfare in Europe and China?), (commentary article, in Norwegian). Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 197-206 vol. 2 2016.

Academic papers under review in pair reviewed journals:
Gåsemyr, Hans Jørgen, and Tor Midtbø: “Give, but Not Take: Attitudes toward Redistribution among China’s Communist Party Members”. Finalized and in review, international peer reviewed journal

Kristin Dalen: “Moral matters (most) at the top – money matters (most) at the bottom” - Dimensions of political trust - what matters when people decide to trust the government? Finalized and in review China Quarterly

Kristin Dalen: “Let the State take care of it!” - Changing perceptions about the role of the state in Chinese welfare provision. Finalized and in review Modern China

Rapporter:
Kristin Dalen and Hedda Flatø (2015), “Chinas Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism?”. Fafo note

Kronikker:
• Kristin Dalen (2017): «Krigen mot fattigdom», Dagens Næringsliv, 16. september, 2017
• Hans Jørgen Gåsemyr (2017): «Mer enn laks og menneskerettigheter», NRK Ytring 5. april
• Kristin Dalen (2017): «Nå rettes verdens øyne mot Kina» NRK Ytring, 5. mars
• Hans Jørgen Gåsemyr (2016): «Fem kritiske år for Kina», Dagens Næringsliv, 12. mars. 2016
• Kristin Dalen and Kathinka Fürst (2015): «Krakk på kinesisk», NRK Ytring, 29. august
• Stein Kuhnle (2015): “Add a Nordic touch to China’s welfare society” in China daily

Fafo i Kina

Fafo har drevet forskningsaktiviteter i Kina siden 1994, og har utviklet et nært samarbeid med kinesiske institusjoner. Fafos forskning i Kina konsentrerer seg om velferd, fordeling, sårbarhet og sosial bærekraft, med spesiell vekt på konsekvenser av sosial og økonomisk endring for folks hverdag. Fafo er også engasjert i politiske analyser og i dialog med kinesiske myndigheter og forskere. Fafo har et regionkontor i Beijing. Les mer om Fafos forskning i Kina (engelsk)