Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

fredag 23. september 2016

kl. 08:30–

09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Uførereformen ble innført den 1. januar 2015. Hensikten var blant annet å gjøre det lettere for mottakere av uføretrygd å kombinere ytelsen med arbeid. Men en ny Fafo-rapport viser at endringene ikke påvirket yrkesaktiviteten blant de uføre det første halve året med nytt regelverk. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Det kan være flere årsaker til at de insentivene som ligger i uførereformen ikke har påvirket atferden til mottakerne av uføretrygd. I rapporten trekkes det frem at reglene ikke var godt nok kjent, og at det er begrenset hvor mye mer arbeidskraft det er mulig å hente ut blant de uføre. I tillegg omfatter analysen kun de seks første månedene etter at reformen ble innført. Det kan ta lengre tid å etablere nye arbeidsforhold.

Program

Velkommen ved Arne Backer Grønningsæter, Fafo

Bakgrunn for uførereformen ved Kristian Heyerdahl, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Magne Bråthen og Roy A. Nielsen 

Bråthen og Nielsens lysark

Kommentarer ved
Grete Crowo, FFO - Lysark
Knut Røed, Frischsenteret

Spørsmål og kommentarer fra salen

_____________________

Møteleder: Arne Backer Grønningsæter, Fafo

Ny Fafo-publikasjon

20589Rapporten Uførereformen. Konsekvenser for yrkesaktiviteten er forfattet av Magne Bråthen og Roy A. Nielsen. Nettutgave (pdf 1719kB)

Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.  

 

Andre relevante publikasjoner:

Bråthen, Magne og Jørgen Svalund (2015), Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Kartlegging av måloppnåelse. Fafo-rapport 2015:57. Nettutgave (pdf)

Midtsundstad, Tove og Roy A. Nielsen (2014), Arbeid og pensjon i kommunal sektor. Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen. Fafo-rapport 2014:45. Nettutgave (pdf)

Veland, Geir (2014), Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor. Det måtte gjøres… Fafo-notat 2014:06. Nettutgave (pdf)

Veland, Geir og Jon M. Hippe (2013), Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet. Fafo-notat 2013:19. Nettutgave (pdf)

Andersen, Rolf K. (2007), Reaktivisering av uførepensjonister. Potensial og hindringer. Fafo-rapport 2007:10. Nettutgave (pdf)

 

Temaside

For en oversikt over Fafos prosjekter og publikasjoner om pensjon og inkluderende arbeidsliv, se temasiden Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging

Fafo-frokost med rapportlansering

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

23. september

kl. 08:30–

09:45

Grete Crowo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Knut Røed

Frischsenteret

Kristian Heyerdahl

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arne Backer Grønningsæter

Fafo

Roy A. Nielsen

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

23. september

kl. 08:30–

09:45

Grete Crowo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Knut Røed

Frischsenteret

Kristian Heyerdahl

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arne Backer Grønningsæter

Fafo

Roy A. Nielsen

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

23. september

kl. 08:30–

09:45

Grete Crowo

Knut Røed

Kristian Heyerdahl

Arne Backer Grønningsæter

Roy A. Nielsen

Fafo-frokost med rapportlansering

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

23. september

kl. 08:30–

09:45

Uførereformen ble innført den 1. januar 2015. Hensikten var blant annet å gjøre det lettere for mottakere av uføretrygd å kombinere ytelsen med arbeid. Men en ny Fafo-rapport viser at endringene ikke påvirket yrkesaktiviteten blant de uføre det første halve året med nytt regelverk. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Grete Crowo

Knut Røed

Kristian Heyerdahl

Arne Backer Grønningsæter

Roy A. Nielsen

Fafo-frokost med rapportlansering

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

23. september

kl. 08:30–

09:45

Grete Crowo

Knut Røed

Kristian Heyerdahl

Arne Backer Grønningsæter

Roy A. Nielsen

Fafo-frokost med rapportlansering

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

23. september

kl. 08:30–

09:45

Uførereformen ble innført den 1. januar 2015. Hensikten var blant annet å gjøre det lettere for mottakere av uføretrygd å kombinere ytelsen med arbeid. Men en ny Fafo-rapport viser at endringene ikke påvirket yrkesaktiviteten blant de uføre det første halve året med nytt regelverk. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Grete Crowo

Knut Røed

Kristian Heyerdahl

Arne Backer Grønningsæter

Roy A. Nielsen

Fafo-frokost med rapportlansering

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

23. september

kl. 08:30–

09:45

Grete Crowo

Knut Røed

Kristian Heyerdahl

Arne Backer Grønningsæter

Roy A. Nielsen

Fafo-frokost med rapportlansering

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

23. september

kl. 08:30–

09:45

Uførereformen ble innført den 1. januar 2015. Hensikten var blant annet å gjøre det lettere for mottakere av uføretrygd å kombinere ytelsen med arbeid. Men en ny Fafo-rapport viser at endringene ikke påvirket yrkesaktiviteten blant de uføre det første halve året med nytt regelverk. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Grete Crowo

Knut Røed

Kristian Heyerdahl

Arne Backer Grønningsæter

Roy A. Nielsen

Fafo-frokost med rapportlansering

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

I auditoriet i Annekset

23. september

kl. 08:30–

09:45

23. september

kl. 08:30–

09:45

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

Fafo-frokost med rapportlansering
I auditoriet i annekset

Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

Fafo-frokost med rapportlansering

Grete Crowo

Knut Røed

Kristian Heyerdahl

Arne Backer Grønningsæter

Roy A. Nielsen