Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

tirsdag 31. januar 2017

kl. 08:30–

09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

En ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert, ifølge en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. På dette frokostseminaret ble hovedfunnene fra rapporten presentert, og det var kommentarer fra sentrale aktører.

I rapporten, som er utarbeidet for Norsk Tjenestemannslag (NTL), stilles følgende spørsmål: Hva er forskjellen på dagens tjenestepensjon og en ny påslagsmodell? Og hvordan slår dette ut i årlig forventet pensjon for ulike grupper NTL-medlemmer? Svarene vil være en del av grunnlaget for arbeidstakersidens strategier og posisjoner i tautrekkingen om framtidig pensjon for de offentlige ansatte.

Mange NTL-medlemmene forventes å få lange yrkeskarrierer. Men mange kan få like god pensjon ved 65 år og 67 år som i dag. Samtidig er det andre, særlig blant de eldste med kortere karrierer, som vil tape på en omlegging.

Omleggingen vil nærmest uansett skape tapere og vinnere. På denne Fafo-frokosten presenteres hovedfunnene fra rapporten og det blir kommentarer fra de sentrale aktørene.

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Jon M. Hippe og Geir Veland fra Fafo
og Johann Despriée fra Lillevold & Partners. Lysark (pdf)

Kommentar ved
Fredrik Oftebro, NTL
Mette Nord, Fagforbundet
Erik Orskaug, UNIO. Lysark (pdf)
Roar Bergan, Arbeids- og sosialdepartementet. Lysark (pdf)

Møteleder: Tone Fløtten, Fafo

Ny publikasjon

20606Rapporten "Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon" er forfattet av Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland. Prosjektet er utført av Fafo og aktuarfirmaet Lillevold & Partners på oppdrag fra NTL.

Les mer om Fafo-rapport 2016:44

Nettutgave (pdf 1865 kB)

 

 

Temaside

Fafos forskning på pensjon er rettet mot utbredelsen og bruken av ulike pensjonsordninger (pensjoneringsadferd) og deres fordelingsvirkninger. Vi er også opptatt av utforming og organisering av de ulike delene av pensjonssystemet og samspillet mellom de ulike pensjonsordningene. Les mer på temasiden om Pensjon

 

logo lillevold og partners

  Fafo logo

Fafo-frokost med rapportlansering

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

31. januar

kl. 08:30–

09:45

Roar Bergan

Arbeids- og sosialdepartementet

Erik Orskaug

Unio

Mette Nord

Fagforbundet

Fredrik Oftebro

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Johann F. F. Despriée

Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS

Tone Fløtten

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

31. januar

kl. 08:30–

09:45

Roar Bergan

Arbeids- og sosialdepartementet

Erik Orskaug

Unio

Mette Nord

Fagforbundet

Fredrik Oftebro

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Johann F. F. Despriée

Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS

Tone Fløtten

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

31. januar

kl. 08:30–

09:45

Roar Bergan

Erik Orskaug

Mette Nord

Fredrik Oftebro

Johann F. F. Despriée

Tone Fløtten

Fafo-frokost med rapportlansering

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

31. januar

kl. 08:30–

09:45

En ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert, ifølge en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. På dette frokostseminaret ble hovedfunnene fra rapporten presentert, og det var kommentarer fra sentrale aktører.

Roar Bergan

Erik Orskaug

Mette Nord

Fredrik Oftebro

Johann F. F. Despriée

Tone Fløtten

Fafo-frokost med rapportlansering

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

31. januar

kl. 08:30–

09:45

Roar Bergan

Erik Orskaug

Mette Nord

Fredrik Oftebro

Johann F. F. Despriée

Tone Fløtten

Fafo-frokost med rapportlansering

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

31. januar

kl. 08:30–

09:45

En ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert, ifølge en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. På dette frokostseminaret ble hovedfunnene fra rapporten presentert, og det var kommentarer fra sentrale aktører.

Roar Bergan

Erik Orskaug

Mette Nord

Fredrik Oftebro

Johann F. F. Despriée

Tone Fløtten

Fafo-frokost med rapportlansering

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

31. januar

kl. 08:30–

09:45

Roar Bergan

Erik Orskaug

Mette Nord

Fredrik Oftebro

Johann F. F. Despriée

Tone Fløtten

Fafo-frokost med rapportlansering

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

31. januar

kl. 08:30–

09:45

En ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert, ifølge en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. På dette frokostseminaret ble hovedfunnene fra rapporten presentert, og det var kommentarer fra sentrale aktører.

Roar Bergan

Erik Orskaug

Mette Nord

Fredrik Oftebro

Johann F. F. Despriée

Tone Fløtten

Fafo-frokost med rapportlansering

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

I auditoriet i Annekset

31. januar

kl. 08:30–

09:45

31. januar

kl. 08:30–

09:45

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

Fafo-frokost med rapportlansering
I auditoriet i annekset

Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?

Fafo-frokost med rapportlansering

Roar Bergan

Erik Orskaug

Mette Nord

Fredrik Oftebro

Johann F. F. Despriée

Tone Fløtten