Fafo-tv
Opptak fra 1. desember: Markering av verdens aidsdag

Har hivepidemien forandret oss? Dette var hovedspørsmålet da HivNorge og Fafo inviterte til fagseminar på verdens aidsdag. Hvordan har hivepidemien bidratt til holdningsendringer på en rekke samfunnsområder? Stikkord fra seminarprogrammet er skeivt kulturår, rusbehandling, brukerrollen i helse- og velferdstjeneste, kirkens transformasjon og nye epidemier.