Arrangementer
Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?
Fafo Østforum seminar
Tirsdag 7. februar 2023, kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Jeg melder meg på    Se sendingen på Fafo-tv

Arnfinn H. Midtbøen

Professor

Ewa Sapieżyńska

PhD

Justyna Skarø

Tillitsvalgt

Jonas Bals

Rådgiver

Sylwia Balawender

Dominik Wojtyczka

Menighetsrådsleder
Forskningssjef
Fafo
Seniorforsker
Fafo

Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, skal vi på dette seminaret diskutere arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.

Arbeidsinnvandrerne fra Sentral- og Øst-Europa er en sammensatt gruppe – de er ufaglærte, faglærte, har høyere utdanning og jobber i mange ulike bransjer. De er også spredt over hele landet.

Likevel: flertallet er å finne i såkalte arbeideryrker. De har ofte dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norskfødte, lav organisasjonsgrad og mangler norskkunnskaper.

På dette seminaret presenteres og diskuteres mulige tiltak for å bedre integreringen av arbeidsinnvandrere. Utgangspunktet er utredningen fra arbeidsinnvandringsutvalget: Mellom mobilitet og migrasjon (NOU 2022:18) som ble lagt frem 12. desember 2022.

Norskopplæring, informasjon og samfunnsdeltakelse er nøkkelord for de tiltakene som foreslås:

 • Forutsetningen for bedre integrering er en vedvarende innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, som inkluderer mer kontroll og effektive sanksjoner, ifølge utvalget.
 • Flertallet foreslår at det innføres en lovfestet rett til norskopplæring.
 • Halvparten av utvalget mener at arbeidsinnvandrerne skal få en lovfestet rett til opplæring i samfunnskunnskap.
 • Fylkeskommunene må få ansvar for å koordinere velkomsttilbud til arbeidsinnvandrerne, i samarbeid med kommunene, Skatteetaten, NAV, politiet, næringslivsaktører, frivillige organisasjoner og partene i arbeidslivet.
 • Flertallet i utvalget anbefaler utvidelse av fri rettshjelp for saker om lønnsinndrivelse.
 • Videre understrekes behovet for en styrket satsing for å øke fagorganiseringen av arbeidsinnvandrere.

På seminaret skal vi diskutere følgende spørsmål:

 • Hva mener arbeidsinnvandrerne selv om de tiltakene som foreslås?
 • Hva mener partene i arbeidslivet er viktig for å øke integreringen i arbeidslivet?
 • Hvordan få flere arbeidsinnvandrere til å delta mer aktivt i sivilsamfunnet?

Program

Velkommen ved Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo

Bolk 1: Arbeidslivet

Innledning fra Arnfinn H. Midtbøen, professor, Universitetet i Oslo (UiO), og leder av Arbeidsinnvandringsutvalget

Anne Mette Ødegård, sniorforsker, Fafo i samtale med
Justyna Skarø, tillitsvalgt, Fellesforbundet
Ewa Sapieżyńska, sosiolog og forfatter

Sissel C. Trygstad, Fafo i samtale med blant andre Jonas Bals, rådgiver, LO

Spørsmål fra salen / seerne

Kaffepause

Bolk 2: Sivilsamfunnet

Velkommen tilbake etter pausen ved Sissel C. Trygstad, forskningssjef, Fafo

Innledning fra Arnfinn H. Midtbøen, UiO og Arbeidsinnvandringsutvalget

Samtale med Sylwia Balawender, leder, Polsk-norsk forening Razem=Sammen

Anne Mette Ødegård, Fafo i samtale med
Zoja Ghimire, prosjektleder for Polsk Dialog, Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet
Dominik Wojtyczka, menighetsrådsleder, St. Hallvard menighet

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Sissel C. Trygstad, Fafo

Fafo Østforum

har siden 2004 vært er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette er arrangement nr. 92. Bestill nyhetsbrev.

Østforum har i dag 23 deltakere. Det er åpent for flere deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum.

Praktisk info

Begrenset antall plasser i vårt auditorium. Ubegrenset antall seere på Fafo-tv. Ved påmelding, velg om du vil komme til Fafo eller følge sendingen.

Informasjon til dere som ønsker å være publikum i Fafos lokaler:

 • Kaffe/te, frukt og kjeks serveres fra kl. 13.45.
 • Seminaret finner sted kl. 14.00–16.00. Det er gratis og åpent for alle.
 • Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo S, Grønland eller Tøyen T-banestasjon. Buss 37 stopper nedenfor politihuset. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Kart

Informasjon til dere som vil se direktesendingen på Fafo-tv:

 • Sendingen starter kl. 14.00.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.