Arrangementer
Kina etter OL – hvem skal gå sammen inn i hvilken fremtid?
Fafofrokost
Onsdag 16. mars 2022, kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Koen Wellens

Førsteamanuensis

Yunyun Zhou

Førstelektor

Henrik Stålhane Hiim

Førsteamanuensis
Daglig leder
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo

Gullfeberen har lagt seg etter vinter-OL i Beijing. Lekenes motto – Sammen for en felles fremtid – har festet seg både her hjemme og i Kina. Hvordan ser denne fremtiden ut fra et kinesisk ståsted – og hvem er invitert når «vi» skal møte den «sammen»?

Sammen for en felles fremtid 一起向未来: I dagens verden er de globale utfordringene større enn noen gang. Da kan ideen om å gå sammen inn i en felles fremtid fremstå som ikke bare en drøm, men en nødvendighet.

For de som er skeptiske til Kinas styresett derimot, kan erklæringer om fremtidig fellesskap fremstå som et mareritt.

President Xi Jinping har erklært at Kinas visjon er å «bygge en felles fremtid for menneskeheten». Ifølge Xi og det kinesiske kommunistpartiet skal fremtiden være «åpen, inkluderende, ren og vakker, med varig fred, universell velferd og felles velstand».

Men bidrar Kina egentlig til en mer inkluderende, tryggere og grønnere fremtid?

Eksperter på kinesisk samfunn, sikkerhetspolitikk, miljø og velferd var invitert til denne Fafofrokosten for å peke på viktige utviklingstrekk i kinesisk politikk.

Vi spør:

  • Hvordan skal godene fordeles?
  • Er det rom for etnisk og religiøst mangfold?
  • Hvilken rolle har kvinner i Kinas fremtidsvisjon?
  • Hva er Kinas viktigste sikkerhetspolitiske prioriteringer?
  • Kan Kina redde klimaet?

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder ved Fafo

Innlegg ved

  • Kristin Dalen, forsker, Fafo. En 'rødere' fremtid? (presentasjon, pdf)
  • Henrik Stålhane Hiim, førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier
  • Yunyun Zhou, førstelektor Kinastudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO (sykdomsforfall)
  • Koen Wellens, førsteamanuensis, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO (sykdomsforfall)
  • Hedda Flatø, forsker Fafo. En grønnere fremtid? (presentasjon, pdf)

Paneldebatt og spørsmål fra salen

Møteleder: Tone Fløtten, Fafo

Mer om Fafos forskningstema