Skip to main content

NordMod - hovedside

NordMod2030: Forvitring eller fornying i Norden 2014-2030?

NordMod studerte den nordiske modellens utfordringer fram mot 2030. Hva er følgene av internasjonale og nasjonale utviklingstrekk for de nordiske landene? Målet med forskningsprosjektet var å gi et grunnlag for politikkutforming som kan fornye modellen. Oppdragsgiver var Samarbeidsorganisasjon for de nordiske sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen - SAMAK. I tillegg har Foundation for European Progressive Studies (FEPS) vært med på å finansiere prosjektet. Les mer om NordMod i Fafos arkiv.

 

 

Publikasjoner fra prosjektet

 

Sluttrapport

Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald
Engelsk utgave: The Nordic model towards 2030. A new chapter?

 

Sammendragshefter

Norsk sammendragsrapport. Sammendrag av alle NordMod-rapportene.

English summaries. Sammendrag av NordMod-rapporter.

 

Grunnlagsnotater

Grunnpilarene i de nordiske modellene. Et tilbakeblikk på arbeidslivs- og velferdsregimenes utvikling
Jon Erik Dølvik

Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad

Little Engines that Could: Can the Nordic economies maintain their renewed success?
Richard B. Freeman

 

Landrapporter

Reformernes tid. Regulering af arbejdsmarked og velfærd siden 1990. Landrapport om Danmark
Lisbeth Pedersen og Søren Kaj Andersen

Modell i förändring. Landrapport om Sverige
Tomas Berglund og Ingrid Esser

Ombyggingens periode 1990–2012. Landrapport om Norge
Jon M. Hippe og Øyvind Berge m.fl.

Historical making, present and future challenges for the Nordic welfare state model in Finland
Olli Kangas og Antti Saloniemi

Economy, politics and welfare in Iceland
Katrín Ólafsdóttir og Stefán Ólafsson

 

Temanotater og -rapporter

Velferdsstatsutfordringer. Ulikhet, arbeidsintegrering, tjenesteproduksjon og likestilling
Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen

Demokrati og deltakelse i den nordiske modellen. Knirker det i gulvet?
Olav Elgvin og Gumund Hernes

Klimapolitikk i den nordiske modellen
Gudmund Hernes

A sleeping giant? German trade unions in the European crisis
Steffen Lehndorff

Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering i Norden
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem. Med bidrag Eskil Wadensjö, Julia Boguslaw, Ruth Emerek og Martin Bak Jørgensen

To create and share – the remarkable success and contested future of the Nordic Social-Democratic Model
Juhana Vartiainen

Innovation and innovation policy in the Nordic region
Jan Fagerberg og Morten Fosaas

De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiverv
Søren Kaj Andersen, Christian Lyhne Ibsen og Jon Erik Dølvik
Engelsk utgave: Nordic labour market models in open markets (utgitt av ETUI)

Nordisk skattepolitikk mot 2030
Johan Christensen

Skriv ut: