Skip to main content

Nyhet

Significant impact of COVID-19 on enterprises and employees in Jordan

News | 25 June 2020 | Alf Tore Bergsli

Denne rapporten bygger på en survey blant 1190 bedrifter i Jordan i slutten av april, og kaster lys over den betydelige virkningen som covid-19-situasjonen har hatt på bedrifter og ansatte.

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave og deres to medforfattere finner at bare 7 prosent av de undersøkte foretakene rapporterte at de opererte som vanlig på tidspunktet for undersøkelsen, og bare 13 prosent indikerte at de ville være i stand til å holde seg i drift i mer enn seks måneder.

The assessment, based on interviews of 1,190 enterprises across Jordan in late April, sheds light on the significant impact of COVID-19 and the lockdown measures on enterprises and employees.

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave and their two co-authors find that only 7 per cent of surveyed enterprises reported operating as usual at the time of the survey and only 13 per cent indicated that under the conditions at time of the survey they would be able to stay operational for more than six months.

Publisert: 25 June 2020