Skip to main content

Nyhet

Collective wage bargaining through two major shocks: No common trend in northern-Europe

News | 06 August 2020 | Alf Tore Bergsli

En artikkel av Paul Marginson og Jon Erik Dølvik tar for seg utviklingen i ordningene for kollektive lønnsforhandlinger i Nord-Europa i lys av to store politisk-økonomiske utfordringer: EUs øst-utvidelse og finanskrisa fra 2008. Analysen bygger på data fra fem land og fire sektorer.

Artikkelen imøtegår hypotesen om at utviklingen viser en felles «liberaliserende» retning, blant annet ved å ikke finne noen ensartet trend i nasjonale og sektorpolitiske tiltak – heller ikke når det gjelder lønnsforskjeller.

An article by Paul Marginson and Jon Erik Dølvik addresses developments in collective wage bargaining arrangements in northern Europe in the light of two major political-economic challenges: EU eastern enlargement and the financial and economic crisis which broke in 2008. They draw on findings from five countries and four sectors.

The analysis undermines the proposition that developments exhibit a common liberalising trajectory, amongst other by finding no uniform trend in national and sectoral policy responses, nor in wage inequality outcomes.

Publisert: 06 August 2020