Skip to main content

Fafo breakfast

Kurdish migration. What are the latest developments and how does gender matter?

Tuesday 5. April 2022

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

I løpet av det siste tiåret har det vært flere voldelige konflikter i de kurdiske områdene i Midtøsten. Hundretusenvis av kurdere har blitt rykket opp fra sine hjem og opprinnelsesområder. Dette er nok et kapittel i en allerede lang historie med fordrivelse og migrasjon. På dette seminaret vil vi undersøke kjønnsaspektene ved disse migrasjonsstrømmene. Seminaret ble holdt på engelsk.

Voldelig uro og krigene i Irak og Syria har tvunget mange kurdere til å flykte. Mange har blitt internt fordrevne. Andre har reist for å bosette seg i Europa. Også til Norge har det kommet mange kurdere, hovedsakelig fra krigen i Syria, men også fra Tyrkia og Irak.

På dette seminaret hadde vi samlet en gruppe eksperter som vil dele sin kunnskap om kurdisk migrasjon. De

  • ga en oversikt over den siste utviklingen i disse migrasjonsstrømmene
  • ga ny innsikt i de ulike årsakene bak migrasjonsmønstre
  • belyste kjønnsaspekter – hvordan migrasjon og bosetting har påvirket kurdiske kvinner og menn ulikt.
Last ned forskernes presentasjoner (pdf)

Program

Velkommen ved Åge A. Tiltnes, Fafo

Introduksjon til tema ved møteleder Nerina Weiss, forsker, Fafo

Innledninger ved

Dr. Kaziwa Salih, Section of Kurdish Studies, Jagiellonian University: The exodus prompted by migration in southern Kurdistan. Vulnerability and empowerment of women

Dr. Karol Kaczorowski, CASPAR, Krakow University of Economics: Kurdish internal migration waves in Turkey and their impact on global Kurdish migration

Dr. Wendelmoet Hamelink, Centre for Gender Research, University of Oslo: Motivations of Kurdish women to leave Syria during the war

Dr. Joanna Bocheńska, Section of Kurdish Studies, Jagiellonian University: The Polish border crisis in autumn 2021: Kurdish women's difficult experiences

Dr. Andrew Bush, CASPAR, Krakow University of Economics: Students, Refugees, and the Struggle to Study in Kurdistan and Europe

Samtale / panel

Spørsmål fra salen og seere

 

Seminar og prosjekt

Fafofrokosten ble arrangert i samarbeid med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

eea norway grantsSeminaret er en del av prosjektet Aktivisme og dens moralske og kulturelle fundament: Alternativt statsborgerskap og kvinnens rolle i Kurdistan og Diasporaen (se også prosjektsiden ALCITfem), finansiert av Norway Grants.