Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Arbeidsinnvandring – statistikk og status 2016

Tuesday 29. November 2016

kl. 14:00–16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

På dette seminaret presenterte vi vurderinger og oppdatert statistikk om arbeidsinnvandringen til Norge i 2016. Det var innlegg fra Fafo, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

Kan arbeidsinnvandringen være en drivkraft for økonomisk utjevning eller ser vi tvert imot dypere kløfter mellom norske og utenlandske arbeidstakere? Hvilke konsekvenser får arbeidsinnvandringen fra Øst- og Sentral-Europa i en tid med økende arbeidsledighet i Norge?

Program

Velkommen, ved Anne Mette Ødegård, forsker i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg

Jon Erik Dølvik, seniorforsker i Fafo: Grenseoverskridende arbeidsmobilitet – drivkraft for utjevning eller dypere kløfter i Europa? Lysark (pdf)

Helge Næsheim, seksjonssjef for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB): Statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge 2016. Lysark (pdf)

Lene S. Hagen, leder for Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA): Besøksutvikling og andre erfaringer i 2016. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, og frem til i dag (10. november 2016) har vi invitert til 65 arrangementer. Østforum har i dag 24 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Leder, senteret i Oslo

Lene S. Hagen

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA)
Seksjonssjef

Helge Næsheim

Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå