Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

Tuesday 26. September 2017

kl. 14:00–16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Arbeidslivskriminalitet er ikke noe nytt. Men den store arbeidsinnvandringen i årene etter 2004 skapte grunnlag for mer kriminalitet. På dette seminaret fikk vi presentert både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017.

Tilfanget av arbeidskraft fra utlandet har muliggjort mer kriminalitet fordi arbeidsinnvandrere kan være lettere å utnytte enn norske arbeidstakere. Samtidig tilpasser de kriminelle seg. De framstår nå som mer lovlydige, og mye tyder på at de har lært seg hvordan man skal unngå oppmerksomhet fra norske myndigheter.

På dette seminaret ble det presentert to ferske rapporter om arbeidslivskriminalitet. Den ene rapporten er en situasjonsbeskrivelse utarbeidet av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

Den andre rapporten handler om former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet mellom 1973 og 2015, og er laget av Samfunnsøkonomisk analyse.

 

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo 

Presentasjon av to nye rapporter:

«Arbeidslivskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2017» ved Marit Elisabeth Klemetsen, Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Lysark (pdf)

«Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet» ved  Fernanda Winger Eggen og Marina Rybalka, Samfunnsøkonomisk analyse (SØA). Lysark (pdf)

Pause

Kommentarer ved

Bjørn Marhaug, A-krimsenteret i Oslo og Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Publikasjoner

Situasjonsbeskrivelse 2017 arbeidskrim
Arbeidslivskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2017. Utgitt av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Senteret er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet. Nettutgave

 

 

 

2017 69 samfunnsokonomisk analyse
Eggen, Fernanda Winger, Petter Gottschalk, Ragnar Nymoen, Tone Ognedal og Marina Rybalka (2017), Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet. Rapport 69-2017. Samfunnsøkonomisk analyse. Nettutgave

 

 

arbeidslivskriminalitet situasjonsbeskrivelse2014


Arbeidskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2014. Rapporten er utarbeidet av Arbeidstilsynet, Kriminalomsorgen, Kripos, Mattilsynet, NAV, Politiets utlendingsenhet, Skatteetaten, Tollvesenet, Utlendingsdirektoratet og Økokrim. Nettutgaven er ikke tilgjengelig

 

 

 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr 69. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

Temaside 

På Fafo Østforums temaside Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet finner du blant annet fakta, nyheter, handlingsplaner og publikasjoner.