Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Barn som søker asyl – hvordan blir de møtt?

Tuesday 25. January 2022

kl. 08:30–

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Barn som søker asyl opplever ofte ferden gjennom asylsystemet som usikker og utrygg. Samtidig har barn særskilte rettigheter. Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Politiets utlendingsenhet har arbeidet med å forbedre sine møter med denne sårbare gruppen. En ny forskningsrapport viser at etatene har styrket ansattes kompetanse og bedret informasjonen til barna.

Norsk utlendingsforvaltning skal ivareta barn og deres rettigheter. Samtidig skal utlendingsforvaltningen også håndheve flyktningpolitikk. De siste årene har politikken vært preget av mange innstramminger, og det er særlig kontroversielt når innstrammingene berører barn og deres rettigheter.

I Hurdalsplattformen høsten 2021 slo regjeringen fast at Norge skal være en pådriver for at rettigheter for barn på flukt ivaretas. Allerede i 2017 fikk sentrale aktører i utlendingsforvaltningen – Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og Politiets utlendingsenhet (PU) – i oppdrag av Stortinget å styrke den barnefaglige kompetansen i «hele asylkjeden».

Fafo har evaluert dette arbeidet, og rapporten viser blant annet at dette har gitt resultater: 

  • Et utvalg ansatte i de tre etatene har fått mer opplæring.
  • Det er utviklet en rekke verktøy som ansatte kan bruke i arbeidet med barn og unge.
  • Det er utviklet informasjonstiltak rettet direkte mot barn i asylkjeden for å gi dem bedre forståelse av prosessen og trygghet underveis.

En del av arbeidet med å gjøre nyutviklede verktøy og ressurser kjent – og sørge for at de brukes i praksis – pågår fortsatt i de tre etatene.

På seminaret inviterte vi til diskusjon om hva som er oppnådd med utlendingsetatenes innsats. Er asylprosessen for barn forbedret? Hva gjenstår for at barn som søker asyl skal bli godt ivaretatt og sikres sine rettigheter?

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder ved Fafo

Presentasjon av Fafo-rapporten ved Fafo-forskerne Nerina Weiss, Lene Christin Holum og Ragna Lillevik. Presentasjon (pdf)

Kommentarer fra:
Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI)
Marianne Jakobsen, direktør i Utlendingsnemnda (UNE)
Kjetil Bjørnstad, seksjonssjef for statistikk, analyse og utvikling i Politiets utlendingsenhet (PU)

Panelsamtale med innledende kommentarer fra:
Camilla Scharffscher Engeset, rådgiver, Redd Barna
Elin Berstad Mortensen, rådgiver, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Jon-Håkon Schultz, professor ved UiT Norges arktiske universitet

Spørsmål til panel og til forskere – fra salen og fra seere – sendes på sms til tlf.nr. 469 10 718

Møteleder: Guri Tyldum, Fafo

Ny publikasjon

20801På seminaret lanserte vi den nye Fafo-rapporten «Barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen. En evaluering av utlendingsforvaltningens arbeid med barn og barnefaglig kompetanse». Last ned gratis nettversjon av rapporten.

Rapporten er forfattet av Ragna Lillevik, Nerina Weiss og Lene Christin Holum. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.